Ekonomi ve Felsefe Toplantıları-138

13 Nisan 2017 Perşembe

RUS GÖÇÜ VE İSTANBUL

Sarsıntılarla dolu insanlık tarihinde, siyasi ve ekonomik sebeplerden çok sayıda göç hareketi yaşanmış ve yaşanmaktadır. Sosyal bir vaka olan göç hareketlerinin, derin tarihi sebepleri dolayısıyla genişleyip önem arz etmesi, bu alanın araştırılması ve incelenmesi zaruretini doğurdu. Dünya haritasında bunu yaşayan uluslar ve kişiler hakkında son yıllarda çok sayıda çalışmanın oluşu, bilimsel ve siyasi konferansların düzenlenmesi bu alanı tartışmaya açık güncel bir vak’a haline getirdi. Yeni bir bilim dalı (Emigrantoloji = Göç Bilimi) ortaya çıkmaya başladı.

Göç; siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı birçok insanın ülkesini terk etmek zorunda kalarak çeşitli ülkelere yerleşmesidir. Terk edilen mekan geriye dönüşü olmayan bir zaman kavramına dönüşmektedir. 

Ekim 1917 Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevik) Devrimi’nden sonra Çar yanlıları, rejim muhalifleri ile Beyaz Ordu mensupları Rusya’yı kısa süre içerisinde terk etmeye başladılar. Tarihte bu göçe ‘Beyaz Göç’ adı verilmektedir .’Beyaz Göç’ dalgası Rusya’nın batısında Avrupa ülkelerine, doğusunda Mançurya’ ya ve güneyde ise Türkiye - İstanbul’a uzanır. Türkiye - İstanbul, Rusları bir göçmen kimliğiyle kabul eden ve bir süre barındıran bir önemli şehir olmuştur. Öyle ki İstanbul, Rusların zorunlu göçle birlikte özlem, keder, acı ve ıstıraplarını ilk tattıkları bir şehir olarak onların belleklerinde yer etmişti. Bu durumu vurgulayan Rus göçmen edebiyatı yazarlarından Zinaida Şahovskaya (1906 – 2001) “ Önce yüzlerce, sonra binlerce, daha sonra ise on ve yüz binlerce Rus dünyanın dört bir yayına dağılmıştı. Bizlerden çoğumuz için Dante ve Ovidius’un kaderlerini yaşamak Konstantinopolis’te başlar.” der. Bu yaşamın izlerinin uzun yıllara yayılarak çok sayıda eserde kendine yer bulması aslında söz konusu etkinin çok derin ve önemli boyutta olduğunun kanıtıdır.

Ekim 1917 ayında itibaren Rusya’da ortaya çıkan “Beyaz Göç” vak’asının ele alınacağı Rus Göçü ve İstanbul adlı 138. Toplantımız Erciyes Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL tarafından gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Tarih : 13.04.2017
Saat : 14.30
Yer : İİBF Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu

Etkinlikler

2019 Mezuniyet Törenleri

28 Mayıs 2019 Salı - 26 Haziran 2019 Çarşamba

International Conference on Chemical Energy and Semiconductor Photochemistry-CESCOP 2019

04 Eylül 2019 Çarşamba - 06 Eylül 2019 Cuma

Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, ECOMB 2019

19 Eylül 2019 Perşembe - 21 Eylül 2019 Cumartesi

International Congress: Livenarch-VI 2019

25 Eylül 2019 Çarşamba - 28 Eylül 2019 Cumartesi

2.Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (2.EBAT) Congress

26 Ekim 2019 Cumartesi - 29 Ekim 2019 Salı