Ekonomi ve Felsefe Toplantıları -137

30 Mart 2017 Perşembe

Ekonomi ve Felsefe Toplantıları  -  137

 

ÇAY ÜRETİMİNDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLĞİ VE ORGANİK ÇAYA GEÇİŞSÜRECİ

Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye´nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar taleplerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Türkiye’de üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %55 - 60’ı ÇAYKUR tarafından satın alınmaktadır. ÇAYKUR´un yurtiçi kuru çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık %60 - 65’dir. Bir taraftan işlenmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın alma yoluyla çay üreticilerine gelir sağlayan ÇAYKUR, diğer yandan başta 45 adet yaş çay işleme fabrikası (İlk yaş çay işleme  fabrikası  1947 yılında faaliyete  geçen Rize-Merkez Çay Fabrikası’dır)  ve  diğer tesisleriyle birlikte yaklaşık 16500  kişiyi istihdam ederek Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Yine ÇAYKUR,  2016 yılı rakamlarına göre 86 farklı ülkeye yapmış olduğu  kuru çay ihracatı ile de 28.700.000,-  USD’ lık  bir geliri Türkiye ekonomisine kazandırmıştır.

Son yıllarda yeşil, beyaz, organik ve soğuk çay üretimi gibi ürün çeşitliliğine dair yapılan çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ÇAYKUR’ un karlılığının artmasında önemli bir etken olmuştur. ÇAYKUR’ un ürün çeşitliliğindeki yeni hedefleri, yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve organik çaya geçiş sürecinin ele alınacağı Çay Üretiminde Ürün Çeşitliği ve Organik Çaya Geçiş Süreci  adlı  137. Toplantımız  ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih:30.03.2017
Saat: 14.30
Yer: İİBF Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu

Etkinlikler

Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Bahar Yarıyılı Etkinlikleri Takvimi

13 Şubat 2018 Salı - 20 Mayıs 2018 Pazar

"Selçuk Öztürk: Klarnet Resitali "Saz Eserleri", Atölye "Türk Müziği'nde Klarnet İcra Geleneği"

22 Şubat 2018 Perşembe

Panel: Vefatının 40. Yılda Osman Turan

27 Şubat 2018 Salı

7-8 Mart 2018'de KTÜ 4. Kariyer Fuarı Düzenlenecek

07 Mart 2018 Çarşamba - 08 Mart 2018 Perşembe

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım 2 Sempozyumu

23 Mart 2018 Cuma

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

25 Nisan 2018 Çarşamba - 27 Nisan 2018 Cuma

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

10 Mayıs 2018 Perşembe - 12 Mayıs 2018 Cumartesi

Structural Geology and Global Tectonics: Links to Lithosphere Evolution and Mantle Geodynamics

24 Nisan 2019 Çarşamba - 26 Nisan 2019 Cuma