Ekonomi ve Felsefe Toplantıları-136

16 Mart 2017 Perşembe

MEKANIN İRONİSİ : BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ANLATILAN KISA TARİHİ

Gülme edimi sınır tanımazlığı sayesinde korkulara karşı zafer kazandırır. Gülünç unsurlar bulunduran, gerçekliğin oyun olarak algılandığı mizahî metinler eleştiri niteliği taşır. Aynı zamanda düşündüren ve sorgulatan mizah, dış gerçekliği sanatsal bir üslupla okura gösterir. Kendi içinde alt başlıklara ayrılan mizahın kapsadığı ironi ise tersten söyleme ile metnin altındaki gerçekliğe gönderme yapan sarsıcı bir temele sahiptir. İroni içeren metinlerde birey-kurum-toplum dizgesinde aksaklıklar/sorunlar ima yoluyla yansıtılarak eleştirilir.

Yol boyunca gezdirdiği ayna ile kabuk tutmuş yaralarını göremeyen bireyi ve toplumu uyaran Ayfer Tunç, 1989 yılı sonrası öykü ve romanları ile Türk Edebiyatı’nda yer alır. Yazarın Ortaçağ halk festivallerini andıran Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi” adlı eseri, zaman ve mekânın hareketli yapısı içinde gülme ögesi çevresinde kurgulanır. Bir koordinat düzleminde yatay ve dikey boyutlarda çoğalıp, katlanarak büyüyen eserde Türk toplumunun 1800’lerden günümüze kadar panoraması çizilir. Sınırların kalktığı ve rollerin değiştiği bir karnaval roman örneği olan anlatıda toplumsal ironi ile kaybedilenler sorgulanır.

Romanın asli yapı unsurlarından mekân merkezli olarak romandaki ironik söylemin inceleneceği “Mekanın İronisi : Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi” adlı 136. Toplantımız Arş Görv. Betül BAYRAKTAR tarafından gerçekleştirilecektir. Deli, deli-değil diyalektiğindeki sorgulamada bağlantılar zinciri içinde tükeniş ve başlangıçlar şeklinde süreklilik arz eden grotesk hayal gücü  ile Türk coğrafyasında bireyden topluma yaşanan çözülüşün ironisinin analiz edileceği bu toplantımızda ironinin aynasında görünenlerin, toplumun görmek istemediği yüzü olduğu ortaya konacaktır.

 

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih:16.03.2017

Saat: 14.00

Yer:İİBF Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu