Ekonomi ve Felsefe Toplantıları-135

28 Aralık 2016 Çarşamba

Bilimsel Yanıltma ve İntihal Programı (iThenticate) Kullanıcı Eğitimi

Bilimsel iletişim; bilimsel bir konunun, araştırmanın ya da araştırma sonuçlarının basılı veya elektronik ortamda hazırlanan kitap, dergi, tez gibi çeşitli bilgi kaynakları aracılığıyla son kullanıcıyla ulaştırılmasıdır. Bilimsel araştırmalarda süreklilik esastır. Her araştırma daha önce yapılan çalışmalara dayandırılarak hazırlanır.

Çalışma sonuçlarının, çalışmada yer alan verilerin, yöntem ve sonuçların son kullanıcıyla paylaşılması bilimsel yazı kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Bilimsel yazıda bu durum alıntı ve göndermelerle ifade edilir. Hazırlanan çalışmada yer alan verilerin, yöntem ve sonuçların bilinçli bir şekilde değiştirilmesi bilimsel yanıltma olarak ifade edilir. Bu durum çalışmanın güvenirliğini azaltmakta ve aynı zamanda araştırmacının niteliğine yönelik kuşkuların oluşmasına neden olmaktadır.

Makale ve tez yazımında intihale giren durumlar nelerdir? İntihal yazılım programlarını nasıl kullanabiliriz? Bu programlardan faydalanarak atıf, alıntı ve göndermeleri nasıl düzenleyebiliriz? Türkiye ve Dünya’da yaşanan intihal örnekleri nelerdir? vb. sorulara cevap arayacağımız “Bilimsel Yanıltma ve İntihal Programı (iThenticate) Kullanıcı Eğitimiadlı 135. Toplantımız Uzman Kütüphaneci ve ENT Updates Dergisi Danışmanı Beyhan KARPUZ tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Tarih: 28.12.2016
Saat: 14.30
Yer: İİBF Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu