Üniversitemiz Antetli Kâğıt Örnekleri

 Üniversitemiz tüm birimlerinde kullanılmak üzere standart antetli kâğıt hazırlanmış olup örnekleri aşağıda sunulmuştur. Antetli kâğıtların başlık ve alt başlık kısmı, alt bilgi-üst bilgi şeklinde tasarlanmıştır. Bilgileri biriminize göre (standartları bozmadan) düzenlemek için başlık veya alt başlık kısmına çift tıklayınız.

Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) dosya ile ekleme yapmak için yeni tasarlanan başlıklı kağıtlar kullanılmalıdır. 

 

 

Dekanlık Antetli Kâğıt

Bölümler Antetli Kâğıt

Anabilim Dalı Antetli Kâğıt (Tıp Fakültesi)

Rektörlüğe Bağlı Bölümler Antetli Kâğıt

Uygulama ve Araştırma Merkezi Antetli Kâğıt

 

Enstitü Müdürlükleri Antetli Kâğıt

Enstitü Müdürlükleri Anabilim Dalı Antetli Kâğıt

 

Yüksek Okul / Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri  Antetli Kâğıt 

Yüksek Okul / Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri  Bölüm Başkanlıkları Antetli Kâğıt

 

İdari Birimler Antetli Kâğıt