2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

TARİH YAPILACAK İŞ
20 Ocak 2020 Akademik Teşvik Başvuru Takviminin belirlenip ilan edilmesi
21-27 Ocak 2020 Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin bölüm başkanlıklarına, 2019 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgeler de eklenerek ATOSİS'e başvuru yapılması.
28 Ocak-03 Şubat 2020 Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi ve Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.
04-13 Şubat 2020 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.
14 Şubat 2020 Komisyon nihai kararlarının Üniversitemiz web sayfasından ilan edilmesi.
17-23 Şubat 2020 Komisyon tarafından ilan edilen nihai kararlara itiraz edilmesi.
24-27 Şubat 2020 İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

KTÜ Akademik Teşvik Ödeneği Rehberi için TIKLAYINIZ !