2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

 

ATOSİS Başvuru Sayfası İçin TIKLAYINIZ

TARİH

YAPILACAK İŞ

15 Kasım 2019

Akademik Teşvik Başvuru Takviminin belirlenip ilan edilmesi

02-10 Ocak 2020

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin bölüm başkanlıklarına, 2019 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgeler de eklenerek başvuru yapılması.

11-19 Ocak 2020

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların, her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından incelenmesi.

20-21 Ocak 2020

Başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarının rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından komisyona gönderilmesi.

22-27 Ocak 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

28 Ocak 2020

Komisyon nihai kararlarının Üniversitemiz web sayfasından ilan edilmesi.

29 Ocak-04 Şubat 2020

Komisyon tarafından ilan edilen nihai kararlara itiraz süreci.

05-07 Şubat 2020

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.