KTÜ Açık Erişim Sistemi Hizmete Açıldı

Son yıllarda tüm dünyada bilimsel yayınlara erişim yöntemi olarak “Açık Erişim” kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de başta YÖK olmak üzere birçok kurum ya da kuruluş Açık Erişim faaliyetleri yapmaktadır.

Açık Erişimin amacı; araştırmacıların kamu kaynakları ile üretilmiş bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini sağlamaktır.

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen açık erişim faaliyetlerine yönelik rehberler doğrultusunda üniversitemiz de kendi Kurumsal Akademik Arşiv sistemini oluşturmuştur.

Bu doğrultuda aşağıda bağlantısı verilen yönergede belirtildiği şekilde kurumumuzda üretilen bilimsel yayınların (makale, tez, ders notu vb.) “Kurumsal Akademik Arşiv” sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Her akademik personel mevcut olan kurum e-posta adresi ile yayınlarını sisteme yükleyebilmektedir. Sisteme yayın yüklemek için ilk etapta hangi bölüme (Enstitü/Fakülte/Bölüm) yayın yükleyeceğinizi aşağıdaki e-postaya bildirmeniz gerekmektedir. Her kullanıcı sadece belirlenen koleksiyona giriş yapabilmektedir.

Kurumsal Akademik Arşiv sistemine kütüphane web sayfasındaki açık erişim bağlantısından ya da aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.


http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/

Açık Erişim Yönergesi için

http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/files/ktu_acikerisim_yonerge.pdf

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için KTÜ Açık Erişim Sorumlusu, Öğr. Gör. Melahat KARSLI (e-posta:
melahat@ktu.edu.tr ; dahili telefon: 22 04)