İlaç Endüstrisi ile İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) arasında ilaç sanayinin talep ve sorunlarına yönelik yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yapılabilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İLAFAR adına Rektörümüz sayın Prof. Dr. Süleyman BAYKAL ile İEİS adına İEİS Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı Sayın Hakan ŞAHİN (Nobel İlaç Genel Müdürü) tarafından imzalanan protokol ile ilaç sektörünün ihtiyaç, beklenti ve gelişme hedefleri kapsamında alanlar belirlenerek bu alanlardaki konularda KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları gerçekleştirilecek.