İyi Hekimlik Uygulamaları ve Tıbbi Simülasyon Merkezi

Tıbbi simülasyon artık tıp eğitimi için günümüzde dünyanın gelişmiş eğitim kurumlarında önemli yer tutmaktadır. Simülasyona dayalı tıp eğitiminde hastayı korumak ve hasta ile ilgilenecek sağlık profesyonellerini daha iyi ve modern şartlarda yetiştirmek temel amaçtır. Bu doğrultuda eğitim programları düzenlemek ve uygulamak amacıyla KTÜ Tıp Fakültesi bünyesinde İyi Hekimlik Uygulamaları Tıbbi Simülasyon Merkezi kurulmuştur.

Merkezimizde şu an aktif faaliyete geçecek konumda olan, planlanan hastalık/klinik durum senaryosunu gerçeklik duygusuna çok yakın şekilde simüle edebilecek 1 adet yeni doğan, 1 adet çocuk, 1 adet hamile kadın ve 1 adet erişkin erkek üst düzey simülatörü bulunmaktadır.

Simülatörler ile eğitim yapabilmek için de yaklaşık 1200 metrekare alanda uluslararası standartlara uygun bir Merkez kurulmuştur. Merkezin yapısı acil servis odası, yoğun bakım odası, yeni doğan odası, çocuk acil servis odası ve temel cerrahi uygulamalar simülasyon odası olmak üzere tıp eğitiminin en önemli 5 alanında aktif eğitim verecek şeklinde tasarlanmıştır. Üst düzey simülatörler ve dijital eğitim alt yapısı yanında, merkezimizde eğitimi destekleyen mesleki beceriler laboratuvarı, 2 brifing odası, 2 seminer amfisi, dinlenme salonu, simülasyonda rol alacak personel için standardize hasta hazırlık odası da oluşturulmuştur.

Uluslararası düzeyde eğitim vermesi planlanan simülasyon merkezimizde eğitici olarak çalışmak üzere Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi Anabilim dalları ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hemşirelik ve Ebelik Sağlık Meslek Yüksek Okulu kadrolarımızdaki çok sayıdaki Öğretim Üyemizin eğitici eğitimleri yurt içi ve yurt dışı profesyonellerin desteği ile halen sürdürülmektedir.

KTÜ Tıp Fakültesi’nin hedefi hem tıp eğitiminde hem de sağlık profesyonellerinin eğitiminde giderek önemi artan simülasyon eğitim modelinin kullanımı ile dünya standartlarında eğitim yapmaktır. Sağlanacak yüksek standartlardaki bu eğitim modelimizle bölgemiz ve Türkiye’de öncü ve marka değeri olan bir kurum haline gelmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinin sağlık profesyonellerine bu modern eğitim yöntemini merkezimizde uluslararası kurslar düzenleyerek ihraç etmek ve bu sayede hem kurumumuz ve ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz.