KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) paydaşları arasındaki sinerjiyi arttırarak ulusal yenilik ekosistemini güçlendirmek sureti ile sanayimizi rekabet gücü yüksek ve yenilikçi ürünler üretebilen sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan KÜSİ Çalışma Grubu’nun 12. Koordinasyon Toplantısı 18-19 Şubat 2019 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Rektörlük - Trabzon KÜSİ Temsilciliği
Bilgi İçin: 0462 377 44 01