Dalgadan Enerjiye

Trabzon, 10 Ocak 2018 - Karadeniz’in dalgası elektrik enerjisine dönüşecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen proje Üniversite-DOKAP işbirliği programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı’nca sağlanan destekle uygulamaya konulacak.

Balıkçı barınaklarının bulunduğu dalga kıranların kullanılmayan sırt bölgelerine gelen dalgalar geliştirilecek türbin-jeneratör sistemleri ile elektrik enerjisine dönüştürülerek öncelikle balıkçı barınaklarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi karşılanacaktır. Kurulacak olan enerji üretim sistemi, dalga enerjisinin yanı sıra fotovoltaik güneş enerjisini de içerecektir. Bu konuda görüşlerini belirten Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde benzeri çalışmaları On yılı aşkın bir süredir yaptıklarını belirterek denizlerdeki kıyı dalgalarından elektrik enerjisi üretiminin uygulanabilirliğini yönetiminde tamamlanan iki adet doktora tezi ile gördüklerini ifade etti. Proje ekibinde ayrıca Sürmene deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ercan KÖSE, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ ’un yanı sıra,  doktora tezlerini bu konuda yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Emre ÖZKOP ve Öğr. Gör. Dr. Erdinç ŞAHİN de araştırmacı olarak yer alacaktır.

Deniz dalgalarının çok önemli bir enerji potansiyeline sahip olduğunu söyleyen ALTAŞ, dalgadan enerji üretimi uygulamalarının dünyada hızla yayıldığını, belirterek, öncelikle yöremizdeki balıkçı barınaklarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin dalga ve güneş karışımı bir enerji sisteminden karşılanmasının yerli kaynak kullanımını artırıp ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını, kurulacak sistemin doğaya herhangi bir atık bırakmadığı için çevre dostu bir enerji üretim sistemi olacağını da ifade etti.