2017 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

TARİH

YAPILACAK İŞ

14 Kasım 2017                                                         

Akademik Teşvik Ödeneği başvuru takviminin belirlenip  ilan edilmesi.

01-12 Ocak 2018

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin bölüm başkanlıklarına, 2017 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgeler de eklenerek başvuru yapılması.

15-19 Ocak 2018

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların her bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı bünyelerinde kurulan  Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenip; başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarını rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından komisyona gönderilmesi.

22-26 Ocak 2018

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

27 Ocak 2018

Komisyon nihai kararlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi.

29 Ocak-2 Şubat 2018  

Komisyon tarafından ilan edilen nihai kararlara itiraz edilmesi.

05-09 Şubat 2018

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

 

Akademik Teşvik Yönetmeliği için TIKLAYINIZ !