Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

(Yeni Yönetmeliği Göre) 

TARİH YAPILACAK İŞ
01-15 Ocak 2017 Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin bölüm başkanlıklarına, 2016 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgeler de eklenerek başvuru yapılması.
16-20 Ocak 2017 Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı bünyelerinde kurulan  Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenip; başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarını rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından komisyona gönderilmesi.
23-27 Ocak 2017 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.
27 Ocak 2017 Komisyon nihai kararlarının internetten ilan edilmesi.
30 Ocak 2017 / 3 Şubat 2017 Komisyon tarafından ilan edilen nihai kararlara itiraz edilmesi.
06-10 Şubat 2017 İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.