Hakkımızda

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

 

KTÜ Devlet Konservatuvarı, Türkiyenin en köklü üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak 2003 yılında kurulmuştur. Diğer üniversitelerin konservatuarlar teşkilatlanmalarının incelenmesi sonucunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için 2008 yılında yeni bir yapılandırma çalışmasına gidilmiş, bu doğrultuda konservatuar bünyesinde üç bölüm ve bu bölümler içerisinde yedi anabilim/anasanat dalının kurulması uygun görülmüştür. 2011-2012 akademik yılı itibariyle Müzikoloji Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı’na öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. Konservatuvar ilk mezunlarını 2014-2015 akademik sezonunda vermiştir.

Konservatuvarın bulunduğu Trabzon şehri birçok müzik türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu yüzden halk müziği kültürü ve müzik çeşitliliğiyle alan çalışmaları için çok uygun ve önemli bir konuma sahiptir.

Müzikoloji programı dört yıllık bir içeriğe sahiptir. Eğitim dili Türkçedir. Özellikle kültürel açıdan oldukça zengin ve canlı bir yapının bulunduğu bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, KTÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, başta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve Anadolu coğrafyasında yaşayan yerel kültür ürünlerinin nitelikli saha araştırmaları ile derlenmesi, toplanması, geçmiş kuşaklarla bağlarının kurulması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması aşamalarında rol alabilecek müzikologlar yetiştirebilmek amacıyla hazırlanmış bir müfredat yürütmektedir. Bunun yanı sıra, program tarihsel alandaki verilerin tespiti ve bilimsel olarak değerlendirilmeleri için müzik tarihi içerisinde yeryüzündeki farklı coğrafyalarda yaşanan dönem kültürleri hakkında bilgiler içermektedir. Yeni, özgün ve yaratıcı araştırmaların yapılması ve projelendirilmesi için teorik ve uygulamalı bir ders içeriği sunulmaktadır.

Bölümün eğitim yapılanması, ulusal ve uluslararası alanda uygunluk da göz önünde bulundurularak, öğrencilerin etnomüzikoloji, sistematik müzikoloji ve tarihsel müzikoloji olmak üzere tercih ettikleri 3 alandan birinde uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Programlar, Bologna sürecine uygun bir şekilde geliştirilmiştir.

Müzik kültürünün tarihsel mirasını çağdaş ve bilimsel metotlarla tespit edebilecek, eğitim süresince edindiği müzik bilgilerini ve araştırmalardan elde ettiği verileri bilimsel altyapıyla donatarak ulusal ve uluslararası alanda yeni ve özgün araştırmalar üretebilecek, bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı, üretken, yaratıcı ve lider bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

KTÜ Devlet Konservatuvarı’nın vizyonu; alanında liderlik vasıflarını barındıran eğitimci kadrosuyla, sanatçılar ve müzik bilimciler yetiştirmek, müzik alanındaki araştırmaları desteklemek, düzenlemek, sahnelemek ve yayınlamaktır. Ayrıca kişisel gelişimin desteklenmesi amacıyla benzer programların bulunduğu yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle iletişimde bulunarak ortak programlar ve araştırmalar yürütülmektedir. Bunların yanı sıra, bölgesel müzik kültürüne ve şehrin kültürel yaşamına da katkıda bulunmak amacıyla birçok sanatsal ve bilimsel etkinlikler ve projeler düzenlemektedir.

Ermenistan, İran, Kafkasya ve Anadolu coğrafyası arasında merkez bir noktada bulunması nedeniyle de Karadeniz müzikleri araştırması alanında da öncü olması gerektiğine inandığımız KTÜ Devlet Konservatuvarı, Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin müzikal ürünlerinin bulunduğu bir arşiv projesine de ön ayak olmuş ve KTÜ bünyesinde KARMA’yı kurmuştur. Ayrıca bu zaman içinde 3 uluslararası proje, 2 uluslararası sempozyum, 1 adet bölgesel çalıştay, Gitar günleri, 10’dan fazla seminer ve 30’dan fazla konser de düzenlemiştir. Halihazırda devam eden bir patent başvurusu mevcuttur.

KTÜ Devlet Konservatuvarı Bulgaristan, Gürcistan ve Estonya gibi ülkelerin Akademileriyle ikili ilişkilere ve ortak projelere sahiptir. Ayrıca 2016 yılı itibariyle hizmete giren bir kayıt stüdyosu ve bir dijitalleştirme stüdyosuna sahiptir.

 

Vizyon

Belirlediği amaçlar doğrultusunda yaratıcı bir eğitim vermek, ulusal ve uluslararası alanda kendisini gösterebilecek sanatçı ve bilim insanları yetiştirmek, akademisyen kadrosuyla müzik mirasını gelecek kuşaklara aktarmak, müzik bilimine ve icrasına yeni yaklaşımlar getirerek eğitimi ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir konservatuvar olmak.

Misyon

Konusunda liderlik vasıflarını barındıran eğitici kadrosuyla, sanatçılar ve müzik bilimciler yetiştirmek, müzik alanındaki araştırmaları desteklemek, düzenlemek, sahnelemek ve yayınlamak, kişisel gelişimin desteklenmesi amacıyla benzer programların bulunduğu yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle iletişimde bulunarak ortak programlar ve araştırmalar yürütmek, benzer programlarla öğrenci değişimleri yapmak. Konservatuvarımızın fiziki mekân sorunu çözümlenip, amacına uygun bir binaya kavuştuğunda, İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yarı zamanlı eğitim verilerek, tam zamanlı Konservatuvara altyapıdan daha nitelikli öğrenci yetiştirilecektir. Ayrıca Tiyatro ve diğer dallarda da eğitim verilmesine başlanacaktır.

Bölüm Olanakları

Bölüm, müzikoloji alanında öğretim ve araştırma yapmak için gerekli temel olanaklara sahiptir. Bu olanaklar arasında, ses yalıtımı ve akustik düzeni sağlanmış sınıflar ve öğrenci çalışma odaları gibi mekânlar vardır. Ayrıca öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş pek çok enstrüman bulunmaktadır.