Eğitimde uluslararası standartları yakalamayı hedefleyen KTÜ Devlet Konservatuarı vizyonu doğrultusunda sanatçılar ve müzik bilimciler yetiştirme, müzik alanındaki araştırmaları destekleme, düzenleme, sahneleme ve yayınlamanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle iletişimde bulunarak ortak programlar ve araştırmalar yürütmektedir.

Bölgesel müzik kültürüne ve şehrin kültürel yaşamına katkıda bulunmak amacıyla birçok sanatsal ve bilimsel etkinlikler ve projeler düzenleyen KTÜ Devlet Konservatuarı’nın yapılanması Müzikoloji, Müzik ve Sahne Sanatları olarak 3 bölümden oluşmakta ancak mevcut durumda sadece Müzikoloji bölümüyle hizmet vermektedir.

 

 

Müzik, insalığın ortak dilidir.

George Sand