Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1971 yılında, Türkiye Kimya Sanayisi için kalite kontrol ve araştırma yapabilecek, yüksek öğretim kurumlarında görev alacak, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan kimyagerler yetiştirmek için kurulmuştur.

Lisans eğitimi 1971-1972 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. 1972-1980 yılları arasında Kimyagerlik eğitimi yanında Kimya Mühendisliği eğitimi de yapılmıştır. 1991-1992 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretim yanında ikinci öğretim de başlamıştır. 2000 yılından itibaren normal örgün öğretimde İngilizce hazırlık programına geçilmiştir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olup dil yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilerin 1 yıllık hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere KİMYA alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Öncel eğitim Türk Yüksek Öğretim Sisteminin başlangıcında kabul edilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve buna bağlı olarak da Kimya Bölümü bu sisteme dahildir. Ancak lisans programlarında mevcut olan Yabancı Dil ve Temal Bilgisayar gibi zorunlu dersler için her dönem başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu dersleri daha önceden her hangi bir şekilde öğrenmeyi tamamlayan ve bu derslerin beklenen öğrenme çıktılarını karşılayabilecek öğrencilere muafiyet sınavına girme hakkı tanınır. Geçer not alan öğrenciler programdaki bu derslerden muaf tutulur ve aldığı not transkribine işlenir.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Öğrenciler öğrenci seçme sınavında aldıkları puana göre ÖSYM tarafından seçilerek yerleştirilir.
Program Profili  
Kimya Bölümünün temel hedefi; genel kimya ve beş alt anabilim dalının (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip kimyager ünvanı kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan kimyagerler yetiştirmektir. Kimya Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Kimya Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Sanayiciler), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Kimya Örgütleri şeklinde özetlenebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Her bir ders için katkısı %30 olan bir arasınav, katkısı %20 olan ödev, kısa sınav ya da arasınav şeklinde ikinci bir ölçme yöntemi, ve son olarak katkısı %50 olan bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Laboratuar derslerinin ikinci notu laboratuar uygulamalarının ve uygulamalar öncesi yapılan kısa sınav sonuçlarının bir ortalamasıdır.
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, laboratuarların en az %80`ine katılmalıdır.
Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara girebilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kanuni Kampusü, FenFakültesi, Kimya Bölümü 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 377 2525
Belge Geçer           : +90 462 325 3196
E-Posta      : kimya@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.ktu.edu.tr/chemistry or http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/index
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüzde temel araştırma arçlarının yanında araştırmaların yürütülmesi için FT-IR, UV-VIS, NMR, LC-MS/MS, HPLC, GC, ve GC-MS enstrümanları mevcuttur. Kimya Bölümünün mevcut araştırma, hizmet ve eğitim- öğretim için sahip olduğu (laboratuarı, gerekli donanımları vb. leri) olanaklar aşağıda verilmiştir. 14 Adet (56 kişi kapasiteli) Araştırma laboratuvarı, 2 Adet (100 kişi kapasiteli) Eğitim laboratuvarı, 6 Adet Derslik (260 kişi kapasiteli), 2 Adet Amfi (460 kişi kapasiteli), 1 Adet Seminer salonu (20 kişi kapasiteli).
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
KIM1009Biyolojiye Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1013Genel Kimya Lab. - I30+0+3ZorunluTürkçe
KIM1015Genel Kimya - I96+0+0ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I44+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+0+4
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II43+0+1ZorunluTürkçe
KIM1002Laboratuar Yönetimi ve Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
KIM1004Genel Kimya Lab. - II30+0+3ZorunluTürkçe
KIM1006Genel Kimya - II96+0+0ZorunluTürkçe
MAT1010Matematik - II43+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3020+0+4
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
KIM2005Analitik Kimya-I74+0+0ZorunluTürkçe
KIM2007Analitik Kimya Lab.-I50+0+3ZorunluTürkçe
KIM2009Anorganik Kimya - I74+0+0ZorunluTürkçe
KIM2011Organik Kimya - I74+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
KIM2001Mesleki İngilizce - I42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM2003Küresel Isınma Ve Canlılar42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM2015İslam Bilim Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+0+3
Bahar Dönemi
KIM2000Analitik Kimya Lab.-II40+0+3ZorunluTürkçe
KIM2002Anorganik Kimya Lab. - I30+0+3ZorunluTürkçe
KIM2004Analitik Kimya - II54+0+0ZorunluTürkçe
KIM2006Organik Kimya Lab. - I40+0+3ZorunluTürkçe
KIM2010Anorganik Kimya - II54+0+0ZorunluTürkçe
KIM2014Organik Kimya - II54+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
KIM2016Biyoanalitik Kimya42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM2018Kolloid Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM2020Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3014+0+9
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
KIM3001Fizikokimya - I64+0+0ZorunluTürkçe
KIM3003Biyokimya - I64+0+0ZorunluTürkçe
KIM3005Enstrümental Analiz54+0+0ZorunluTürkçe
KIM3007Anorganik Kimya Lab. - II30+0+3ZorunluTürkçe
KIM3009Organik Kimya Lab. - II40+0+3ZorunluTürkçe
KIM3011Fizikokimya Lab. - I20+2+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
KIM3013Koordinasyon Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM3015Organik Reaksiyon Mekan. Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM3017Çevre Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+2+6
Bahar Dönemi
KIM3002Fizikokimya - II64+0+0ZorunluTürkçe
KIM3004Fizikokimya Lab. - II30+0+2ZorunluTürkçe
KIM3008Enstrümental Analiz Lab.30+0+2ZorunluTürkçe
KIM3010Biyokimya - II64+0+0ZorunluTürkçe
KIM3012Biyokimya Laboratuarı40+0+4ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2610+0+8
YIL TOPLAMI :56
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
KIM4017Endüstriyel Kimya Lab.80+0+0ZorunluTürkçe
KIM4019Endüstriyel Kimya104+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
KIM4001Analitik Ayırma Yöntemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4003Polimer Kimyası - I42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4005Koordinasyon Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4007Kolloid Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4009Orgonometalik Bileşiklere Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4011Organik Reak. Mek. Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4013Biyoinorganik Kimyaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4015Organik Kim. Spekt. Yöntemler42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4021Gıda Biyokimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4023Kuantum Kimyası ve Spektroskopi42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4025Biyoanalitik Kimya42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4027Biyoaktif Organik Bileşikler42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4029Biyokimyada Klinik Uygulamalar42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4031Kimyada Ölçme ve Değerlendirme42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4033Zenginleştirme Yöntemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3010+0+0
Bahar Dönemi
KIM4000Bitirme Tezi/Mesleki Deneyim42+2+0ZorunluTürkçe
KIM4022Teknik Kimya64+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
KIM4002Geçiş Metalleri Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4004Heterosiklik Kimya42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4006Elektroanalitik Yöntemler42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4008Endüstriyel Stokiometri42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4010Metod Validasyonu42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4012Çevre Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4014Karbohidratlar42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4016Vitaminler ve Hormonlar42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4018Kimyasal Kinetik42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4020İstatistik Termodinamik42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4024Tekstil Ve Boyarmadde Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4026Teknolojide Biyokimyasal Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4028Anorganik Reaks.Mek.Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4030Polimer Kimyası - II42+0+0SeçmeliTürkçe
KIM4032Biyokimyada İleri Teknikler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2212+2+0
YIL TOPLAMI :52