KİMYA BÖLÜMÜ

KİMYA BÖLÜMÜ TANITIMI 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni yerleşkesinde yer alan Fen Fakültesi Kimya Bölümü, deneyimli ve geniş imkanlar sunarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde 23 Prof.Dr., 6 Doç.Dr, 2 Dr.Öğr.Üyesi., 2 Öğr.Gör.Dr., 1 Öğr.Gör, 1 Arş.Gör.Dr., 6 Arş.Gör. ve 7 idari ve teknik personel görev yapmaktadır.

Kimya Bölümümüz, 1969-1970 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlanmış olup; 1972-1980 yılları arasında “kimya mühendisliği” eğitim-öğretimi yapılmıştır. Kimya Bölümü ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı pek çok bölüme servis dersleri ve laboratuvar uygulama dersleri sunmaktadır. Bölümümüzde 1983-1984 eğitim-öğretim yılında ise Kimyagerlik Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimine başlanmıştır.

Kimya Bölümümüzde Biyokimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Anorganik Kimya ve Analitik Kimya anabilim dalları mevcuttur. Ayrıca bu bilim dallarına bağlı olarak Analitik Kimya Laboratuvarı, Genel Kimya Laboratuvarı, Fizikokimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Anorganik Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Kimya Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı gibi uygulama dersleri bulunmaktadır. Bütün bu uygulama laboratuvarları, dönemlik olarak -I ve -II kodlu dersler olarak bütün öğrencilerimize sunulmaktadır. Ayrıca, bölümümüz bünyesinde mevcut olan bütün anabilim dallarına ait toplam 40 adet Lisansüstü Araştırma Laboratuvarı da araştırmacı öğretim üye ve asistanlarımıza hizmet vermektedir.

 

Misyonumuz


Kimya Bölümü, Kimya alanında Lisans ve Lisans üstü eğitim – öğretim sunmak, temel bilimsel araştırmalar yapmak ve öğrencilerimizi topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü eğitime ağırlık verilerek temel araştırmaya önem verilmektedir. Bilimsel çeşitliliğin korunması, desteklenmesi, geliştirilmesi amacıyla yabancı uyruklu öğrencilerimize de lisans ve yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin Erasmus, Mevlâna ve Farabi gibi Değişim Programlarından yararlanalarak yurt dışına yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizi sorumluluk sahibi olarak yetiştirmek, kendilerini mesleklerine adamış bireyler olarak yönlendirilmelerini sağlayacak bilgileri, becerileri, tutumları, değerleri ve yetenekleri kavramalarına yardımcı olunmaktır. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri kimya eğitiminde aldıkları bilgilerin uygulanabilirliğini görmeleri için fabrikalara teknik geziler düzenleyerek eğitsel sürecin kalitesini yükseltmek ve etkinliğini artırmak amaçlanmaktadır.

 

Vizyonumuz


Kimya Bölümümüzün, uluslararası bilimsel standartları dikkate alarak bilgi ve teknoloji kullanan, üreten, ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı projeler üretme özelliği taşıyan, küresel özelliklere sahip kimyagerler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir bölüm olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye Kimya Sanayisinde üretim ve kontrol aşamalarında görev yapabilecek donanımlı kimyagerlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Kimyagerler sanayileşmiş ülkelerin en çok ihtiyaç duydukları elemanlardır. Çalışma alanları olarak petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, polimerler, boya, gıda, kâğıt, plastik, temizlik malzemeleri, kozmetik, gübre, tekstil, gaz, makine ve maden gibi endüstriyel alanlarda geniş iş imkanına sahiptirler.

Kimyagerler belirtilen alanlarda çalışırken kalite kontrol, üretim ve AR-Ge (araştırma geliştirme) alanlarında görev yapabilirler. Çalışma alanlarına bağlı olarak eczacılarla, çoğu mühendislik alanlarıyla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca kimyagerler Millî Eğitim Bakanlığı kapsamında İlköğretim Okullarında, Liselerde ve Dershanelerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile akademik kariyer de yapabilirler. 

 

Prof. Dr. Sevil Savaşkan YILMAZ

        Kimya Bölüm Başkanı