Bitirme Tezi Konuları_23.2.2018

 

Doç.Dr. Miraç Nedim MISIR : Gübreler : Organomineral ve Akıllı Gübreler – Tarımdaki Rolleri

Doç. Dr. Yasemin ÜNVER : Schiff bazı içerikli Kalkonların Sentezi (Deneysel).

Prof.Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU : küresel Isınma ve Sonuçları.

Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK : Enzim İnhibisyonunun İncelenmesinde İn Vitro ve İn Siliko Yaklaşımlar.

Öğr.Gör.Dr. Sinan NOHUT : Yeşil Kimya ve Kullanım Alanları.

Prof.Dr.Kamil KAYGUSUZ : Faz Değiştiren Kimyasal Maddelerle Enerji Depolama.

Prof.Dr.Serdar KARABÖCEK : Gıdalardaki Kimyasal Katkılar.

Prof.Dr. Nevin KARABÖCEK : Geçiş Metalleri ve Kullanım Alanları.

Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU : Kimyasalların Hayatımızdaki Yeri.

Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI : Yaban Mersinli  Propolis Kapsüllerinin Geliştirilmesi.

Prof.Dr.Selçuk BİLGEN :  Anyonik Yüzey Aktif Maddeler ve Kullanım Alanları

Doç. Dr Hakan ALP : Gıdalarda Bulunan Tastik Maddeler ve Gıda Kirleticileri.

Doç.Dr. Sedat KELEŞ : Batı Biyokütle Türlerinin Kimyasal Yapıları ve Bileşen Analitleri.

Prof.Dr.Sevil SAVAŞKAN YILMAZ : Karbonono Tüpler Özellikleri ve Kullanım Alanları.

Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU : Yağ Üretimi ve Yağ Analizleri

Öğr.Gör.Dr. Nuri YILDIRIM : Ekolojik Temizlik Maddelerinin Kimyası

Prof.Dr. Ahmet DEMİRBAŞ : Faz Transfer Katalizörleri ve Organik Sentezlerde Kullanımları.

Prof.Dr. Neslihan DEMİRBAŞ : Piridinler

Doç. Dr. Ece Tuğba SAKA : Homojen Kataliz ve Uygulamaları.     

Prof.Dr. Ömer DALMAN : Otel ve Hastanelerde Lejyoner Hastalığı.

Prof.Dr. Ümmühan OCAK : Değirmenderesindeki Fosfor Türlerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Neşe DOĞAN: Tarım Kimyasalları ve İnsan Sağlığına Etkileri.

NOT : 26.02.2018 Pazartesi 11:30’a kadar Bitirme Formların doldurulup Sekreterliğe bırakılması gerekmektedir.