Analizler

K.T.Ü

 FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

 

 

Analizler İçin Yapılacak İşlemler :

1.   Analizleri yaptırılacak olan nümuneler K.T.Ü Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanlığına teslim edilmelidir (nümuneler istenirse kargo ile de gönderilebilir).

 2.   Aşağıdaki analiz türleri için gerekli ücret; K.T.Ü Döner Sermaye Saymanlığına ait T.C. Ziraat Bankası, TR 830001 001225118251445010 IBAN nolu hesaba yatırılmalıdır.

  • Kömür analizleri için : 500 TL + KDV
  • Yangın tüpü analizleri için : 300 TL + KDV
  • Böbrek taşı analizleri için : 30 TL + KDV

 

3.  Analiz raporunun alınabilmesi için aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır :

  • Başvuru dilekçesi (Böbrek taşı analizi hariç) (“K.T.Ü Fen Fakültesi Kimya Bölümüne” yazılmış)
  • Analiz ücreti için banka dekontu
  • Teknik şartname (Böbrek taşı analizi hariç)

                                                                           Kimya Bölüm Başkanlığı