ANALİZLER

K.T.Ü

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Analizler İçin Yapılacak İşlemler :

A.   Analizleri yaptırılacak olan nümuneler K.T.Ü Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanlığına teslim edilmelidir (nümuneler istenirse kargo ile de          gönderilebilir).

B.   Aşağıdaki analiz türleri için gerekli ücret; K.T.Ü Döner Sermaye Saymanlığına ait T.C. Ziraat Bankası, TR 830001 001225118251445010 IBAN nolu hesaba yatırılmalıdır.

  1. Kömür analizleri için : 500 TL + KDV
  2. Yangın tüpü analizleri için : 300 TL + KDV

C.   Analiz raporunun alınabilmesi için aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır :

  1. Başvuru dilekçesi (“K.T.Ü Fen Fakültesi Kimya Bölümüne” yazılmış)
  2. Analiz ücreti için banka dekontu
  3. Teknik şartname

                                                                           Kimya Bölüm Başkanlığı