İletişim

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kariyer Merkezi

Hukuk Fakültesi 4. Kat  61080 - Trabzon

Tel: 0-(462)- 377 (8687)-(8670)-(8688)

E-mail: kariyermerkezi@ktu.edu.tr

facebook: ktukariyermerkezi 

instagram: ktukariyermerkezi 

twitter: @KTUKariyer

linkedin: ktükariyermerkezi.