Özgür YILMAZ

An Example on the Problems in Trabzon Related to the Caucasian Migration of 1864: Dr. Barozzi-Yaver Efendi Conflict

1864 KAFKAS GÖÇÜ’NDE TRABZON’DA YAŞANAN SORUNLARA BIR ÖRNEK: DR. BAROZZI-YAVER EFENDI ÇATIŞMASI

 

Levent DÜZCÜ

The Problems of the Bulgarian Turks from the Author and Reader's Column of the Balkan Newspaper (1906-1908)

BALKAN GAZETESININ YAZAR VE OKUR KÖŞESINDEN BULGARISTAN TÜRKLERININ SORUNLARI (1906-1908)

 

Volkan AKSOY

A City that Witnessed the Sorrows of “Migration”: Giresun during World War I

BIRINCI DÜNYA SAVAŞI’NDA “GÖÇ”ÜN ACILARINA TANIKLIK EDEN ŞEHIR: GIRESUN

 

Hazel KUL

The Second Battle of Inonu Written by Faik Ahmet Barutçu

FAIK AHMET BARUTÇU’NUN KALEMINDEN II. İNÖNÜ MUHAREBESI

 

Elif YORMAZ

Economic Situation in Rize According to the Rize Gazette (1931-1942)

RIZE GAZETESI’NE GÖRE RIZE’DE EKONOMIK DURUM (1931-1942)

 

Toğrul HALİLOV

About the Spreading Area and Meaning of the Patterns on the Middle Bronze Age Clay Vessels of Nakhchivan Region

NAHÇIVAN BÖLGESININ ORTA TUNÇ ÇAĞI KIL KAPLARI ÜZERINDEKI DESENLERIN YAYILIM ALANI VE ANLAMI HAKKINDA

 

Mustafa AÇA

Some Remarks on the Ways of Addressing between Spouses in the Balikesir Region

BALIKESIR YÖRESINDE EŞLERIN BIRBIRLERINE HITAP BIÇIMLERININ BIR TÜRÜ ÜZERINE

 

Ersoy Özmen ALKAN

The Effect of Broken Family on Children's School Success: Trabzon Sample

AILE PARÇALANMASININ ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISINA ETKISI: TRABZON ÖRNEĞI 

     
   

 

   

  PDF dosyalarının web tarayıcınızda açılmaması durumunda farklı tarayıcılarda açmayı deneyiniz. /  If the PDF files can not be opened in your web browser, try opening them in different browsers.