Süleyman Çiğdem - Osman Emir - Hüseyin İlhan

YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA MÖ II. YÜZYILDAN MS 10. YÜZYILIN BAŞLARINA KADAR BAYBURT VE ÇEVRESİ

Bayburt and its Surroundings from 2nd Century BC Until the Beginning of 10th Century in the Light of Surface Surveys

Ayşe Beyza BÜYÜKÇINAR

GÜRCÜ-MOĞOL İLİŞKİLERİNİN İLK EVRESİ: 1220-1247

The First Phase of Georgia and Mongolia Relationship: 1220-1247

Mehmet SOLAK

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN HABSBURG SINIR BÖLGESİNDE BARUT ÜRETİM POLİTİKASI (1567-1574)

The Ottoman Empire’s Policy of Powder Production in the Border Region of Habsburg (1567-1574)

Samet TUFAN

TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNDEN BİR KESİT: KARADENİZ DEMİRYOLLARI MÜZAKERELERİ VE İTİLAFNAME TEŞEBBÜSÜ (NİSAN 1900)

A Section of Turkish-Russian Relations; Black Sea Railway Negotiations and Agreement Initiative (April 1900)

Coşkun TOPAL

TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ VE MOSKOVA ANLAŞMASI

Turkey-Russia Relations and Moscow Treaty

Nurettin ÇAKICI

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TRABZON’UN NÜFUSUNA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

An Evaluation of the Population of Trabzon in the First Years of the Republic

Turgay KABAK

YEREL MUTFAKTAN ULUSAL MUTFAĞA KUYMAK’IN SEYRİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Investigation of Local Kitchen from the National Kitchen to Cultural Industry

Evren Osman ÇAKIROĞLU - İsmail Aydın - Aydın Demir

KARADENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERDEN İTHAL EDİLEN HUŞ VE YERLİ KAYIN TOMRUKLARINDAN ÜRETİLEN KONTRPLAKLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of the Mechanical Properties of Plywood Produced from Native Beech Logs and Birch Imported from Countries in the Coast to the Black Sea

     
   

 

   

 

  PDF dosyalarının web tarayıcınızda açılmaması durumunda farklı tarayıcılarda açmayı deneyiniz. /  If the PDF files can not be opened in your web browser, try opening them in different browsers.