Özgür YILMAZ

1864 KAFKAS GÖÇÜ’NDE TRABZON’DA YAŞANAN SORUNLARA BIR ÖRNEK: DR. BAROZZI-YAVER EFENDI ÇATIŞMASI

An Example on the Problems in Trabzon Related to the Caucasian Migration of 1864: Dr. Barozzi-Yaver Efendi Conflict

 

Levent DÜZCÜ

BALKAN GAZETESININ YAZAR VE OKUR KÖŞESINDEN BULGARISTAN TÜRKLERININ SORUNLARI (1906-1908)

The Problems of the Bulgarian Turks from the Author and Reader's Column of the Balkan Newspaper (1906-1908)

 

Volkan AKSOY

BIRINCI DÜNYA SAVAŞI’NDA “GÖÇ”ÜN ACILARINA TANIKLIK EDEN ŞEHIR: GIRESUN

A City that Witnessed the Sorrows of “Migration”: Giresun during World War I

 

Hazel KUL

FAIK AHMET BARUTÇU’NUN KALEMINDEN II. İNÖNÜ MUHAREBESI

The Second Battle of Inonu Written by Faik Ahmet Barutçu

 

Elif YORMAZ

RIZE GAZETESI’NE GÖRE RIZE’DE EKONOMIK DURUM (1931-1942)

Economic Situation in Rize According to the Rize Gazette (1931-1942)

 

Toğrul HALİLOV

NAHÇIVAN BÖLGESININ ORTA TUNÇ ÇAĞI KIL KAPLARI ÜZERINDEKI DESENLERIN YAYILIM ALANI VE ANLAMI HAKKINDA

About the Spreading Area and Meaning of the Patterns on the Middle Bronze Age Clay Vessels of Nakhchivan Region

 

Mustafa AÇA

BALIKESIR YÖRESINDE EŞLERIN BIRBIRLERINE HITAP BIÇIMLERININ BIR TÜRÜ ÜZERINE

Some Remarks on the Ways of Addressing between Spouses in the Balikesir Region

 

Ersoy Özmen ALKAN

AILE PARÇALANMASININ ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISINA ETKISI: TRABZON ÖRNEĞI 

The Effect of Broken Family on Children's School Success: Trabzon Sample

     
   

 

   

  PDF dosyalarının web tarayıcınızda açılmaması durumunda farklı tarayıcılarda açmayı deneyiniz. /  If the PDF files can not be opened in your web browser, try opening them in different browsers.