Aynur KOÇAK - Serdar GÜRÇAY

Altın Beşik Efsanesinin Yüce Ana Ekseninde Göstergebilimsel İncelenmesi

Semiotic Interpretation of the Legend of the Golden Cradle from the High Mother Perspective

 

Fırat CANER

Büyük Tufan Mitleri ve Atra-Hasis

Flood Mtyths and Atra-Hasis

 

Pantelis CHARALAMPAKIS

On the Toponymy and Prosopography of Some Minor Military-Administrative Districts in Byzantium: Kas(s)e, *Vindaion, Mauron Oros

Bizans’ın Bağyurdu, Küçük Gökçeli ve Bakras Kalesi’ndeki Bazı Küçük Ölçekli Askeri Yönetim Bölgelerinin Toponomi ve Prosopografisi Üzerine Bir Çalışma

 

Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU

Bizans Tarih Yazımında Örnek Bir Şehir Methiyesi: Kardinal Bessarion’un Trabzon’a Övgü’sü

An Example of City Encomion in Byzantine Historiography: Cardinal Bessarion’s Encomion to Trebizond

 

Eyyub ŞİMŞEK

Sinop Baskınının Fransız Kamuoyuna Yansımaları ve Fransız Filosunun Karadeniz’e Girişi (1853-1854)

Reflections on the French Public Opinion about Battle of Sinop and Entry of the French Flotilla into the Black Sea (1853-1854)

 

Şahin DOĞAN

Rusya’nın İstanbul’u Ele Geçirme Planında İlginç Bir Teklif: İdare-i Mahsusa Vapurlarını Satın Alma Önerisi

An Interesting Offer in Russia’s Plan to Capture Istanbul: A Proposal to Buy the Steamers of Idare-i Mahsusa

 

Toğrul HALİLOV

Nahçıvanda Seramikçiliğin Gelişim Tarihinden

History of Formation the Pottery Nakhchivan

 

Rahmi ÇİÇEK

Çok Partili Hayata Geçişte Trabzon Basını (1945-1950)

Trabzon Press in the Transition to Multi-Party Democracy (1945-1950)

 

     
   

 

   

  PDF dosyalarının web tarayıcınızda açılmaması durumunda farklı tarayıcılarda açmayı deneyiniz. /  If the PDF files can not be opened in your web browser, try opening them in different browsers.