Pantelis CHARALAMPAKIS

Short Notes on the Prosopography of the Byzantine Theme of Koloneia (Part I)

Koloneia Theması Bizans Prosopografisi Üzerine Kısa Notlar (Bölüm I)

 

Yücel DURSUN

XV. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Üç Merkezli Bir Nahiye: Yomra Nahiyesi Örneği

Three Capital and a Nahiya from XVth Century to XXth Century: A Case Study on the Nahıya of Yomra

 

İsmail KÖSE

Russia’s New Irredentist Foreign Policy Approach & Energy Card

Rusya’nın Yeni İrredantist Dış Politika Yaklaşımı & Enerji Kartı

 

Ülkü ELİUZ - Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ

Mitten Anlama: Çırpınırdın Karadeniz Şiirini Göstergebilimsel Açıdan Okuma

From Myth to Meaning: Semiotic Reading Of Çırpınırdın Karadeniz

 

Mustafa Zeki ÇIRAKLI - Öznur YEMEZ

Temporal and Spatial Arrangements in Serkan Türk’s Postmortem Narrative:  “I Didn’t Cry When I Died”

Serkan Türk’ün “Öldüğümde Ağlamadım” İsimli Ölüm Ardı Anlatısında Zamansal ve Uzamsal Öğeler

 

Özge KOÇ - M. Yavuz ALPTEKİN

Siyasal ve Kültürel Yönleriyle Trabzon’da Muhafazakârlık

Conservatism in Trabzon with Political and Cultural Perspectives

 

Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

Trabzon Kamuoyunun Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Bakış Açısı

The Perspective of Trabzon Public on the Syrians in the Scope of Temporary Protection

 

Hüseyin AYAZ - Cantürk GÜMÜŞ

Türkiye’de Orman Mülkiyeti, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Forest Ownership in Turkey; Problems and Solutions

 

     
   

 

   

  PDF dosyalarının web tarayıcınızda açılmaması durumunda farklı tarayıcılarda açmayı deneyiniz. /  If the PDF files can not be opened in your web browser, try opening them in different browsers.