KAREN

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INSTITUTE OF BLACK SEA STUDIES

 

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Adına Sahibi

Owned on behalf of Black Sea Research Institute by

Prof. Dr. Mehmet OKUR

 

Editörler / Editors

Prof. Dr. Mehmet OKUR

Yrd. Doç. Dr. Yüksel KÜÇÜKER

Yrd. Doç. Dr. Volkan AKSOY

 

Derginin Dil Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Badegül CAN EMİR

Yrd. Doç. Dr. Tuncer YILMAZ

 

İletişim / Contact

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 61080 Kanuni Kampüsü, Trabzon / Türkiye

Tel:  +90 462 377 42 87

Fax: +90 462 325 86 88

www.ktu.edu.tr/karen

E. posta: karen@ktu.edu.tr