Etkinlikler

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü (KAREN)

 

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü (KAREN) 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/02/2009 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Enstitünün temelde, Karadeniz havzasının tarihsel, kültürel, coğrafik, stratejik, sosyal ve ekonomik yapısına yönelik bilimsel araştırma ve incelemeler yaparak kullanılabilir bilgi ve veri üretmeyi hedeflediği söylenebilir. Antik dünyanın ayrılmaz bir parçası olan Karadeniz ile onu çevreleyen kıyılarla hinterlantlarının kendine özgü coğrafik özellikleri nedeniyle eskiçağda Akdeniz’den sonra önemli bir ikinci merkez olduğu düşünülürse söz konusu havzanın farklı disiplinler çerçevesinde araştırmaya değer ciddi bir veri alanı oluşturduğu açıktır. Bu bağlamda Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun açılmasını uygun gördüğü “Karadeniz Araştırmaları Anabilim Dalı” altında disiplinler arası bir çerçevede lisansüstü eğitim yapılması hedeflenmektedir.