Misyon ve Vizyon

Geçmişinden ilham alan KTÜ, bugününü ve geleceğini katılımcı ve modern bir anlayışla tesis etmeye çalışmaktadır. Bu anlayışla KTÜ’nün 2014-2018 yıllarını kapsayan stratejik planının hazırlık aşamasında, KTÜ Stratejik Plan Hazırlama Komisyonunun yanı sıra altı alt komisyon kurulmuş ve bu komisyonlara iç ve dış birçok paydaş katılarak görüşlerini bildirmiştir. Yapılan çalışmaların sonucunda;

KTÜ’nün misyonu; “eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek”,

KTÜ’nün vizyonu ise; “vereceği eğitim-öğretim hizmetleriyle yapacağı bilimsel faaliyetler ve oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak” olarak belirlenmiştir.