Kurumsal Değerler

KTÜ; evrensel değerlere sahip çıkar, insan haklarına saygı gösterir ve hukukun üstünlüğünü gözetir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlıdır. Eğitimde kaliteyi gözetir. Etik anlayışa sahip, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket eder. Özgürlük ve disiplini birlikte gözetir. Bilgiye dayalı karar verir ve bilgi toplumuna önderlik eder. Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemekte olup, toplum yararına ve sürdürülebilir olan her türlü işbirliğine de açıktır. Ekip ruhunu benimser, çevreye duyarlı hareket eder. Kültür, sanat ve spora değer verir.