Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında; yükseköğretim kurumları, yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) ile Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri kapsamında beş yıl içinde en az bir defa yapılacak olan kurum ziyaretleri ile değerlendirme sürecine alınmaktadırlar.

Üniversitemiz tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine alınmak için yapılan başvuru, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından uygun görülmüş ve Üniversitemiz için değerlendirme süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda 19-22 Aralık 2016 tarihleri arasında Üniversitemizde yapılacak olan Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine ait ziyaret planı aşağıda belirtilmiştir.

KTÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı