Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF 1.1

Akademik Personel Performansının Artırılması

HEDEF 1.2

Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmesinin Sağlanması

HEDEF 1.3

Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi

HEDEF 1.4

Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Toplam Kalite Yönetimi Süreçleri Doğrultusunda Sürdürülmesinin Sağlanması

HEDEF 1.5

Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Verimliliğini Ölçen Geri Bildirim Mekanizmalarının Oluşturulması ve Aktif Olarak Çalıştırılması

HEDEF 1.6

Lisansüstü Eğitim-Öğretimin Geliştirilmesi

HEDEF 1.7

Staj ve Mesleki Uygulamalar İçin Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi

HEDEF 1.8

Sürekli Eğitim ve Uzaktan Eğitimin Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi

HEDEF 1.9

Öğrenci Değişim Programlarının Teşviki ve Desteklenmesi

STRATEJİK AMAÇ 2

ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK VE TEŞVİK ETMEK

HEDEF 2.1

Ar-Ge ve Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Koordinasyonun Sağlanarak Gerekli İdari ve Teknik Desteğin Verilmesi

HEDEF 2.2

Nitelikli Araştırmacı ve Ar-Ge Destek Personelinin Sağlanması ve Teşvik Edilmesi

HEDEF 2.3

Fiziksel Kaynakların Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması

HEDEF 2.4

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) Yeniden Düzenlenmesi

HEDEF 2.5

Kamu – Üniversite – Sanayi İş Birliğinin Geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 3

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 3.1

Katılımcı, Şeffaf, Hesap Verebilir Bir Yönetim ve Hizmet Anlayışının Sağlanması

HEDEF 3.2

İnsan Kaynakları Envanterinin Çıkarılması ve Planlanması

HEDEF 3.3

Personelin Beceri ve Yetkinlik Düzeyinin Artırılması

HEDEF 3.4

Çalışan Memnuniyetinin Artırılması

HEDEF 3.5

Kurumsal Aidiyetin Geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 4

FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 4.1

Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Artırılmasını Sağlamak

HEDEF 4.2

Öz Gelirlerin Artırılmasını Sağlamak

HEDEF 4.3

Bağış Gelirlerinin ve Sponsorlar Tarafından Sağlanan Katkıların Artırılması

HEDEF 4.4

Proje Fonlarının Üniversiteye Kazandırılması

STRATEJİK AMAÇ 5

TOPLUMSAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 5.1

Toplumun Sorunlarının Belirlenerek İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması

HEDEF 5.2

İhtiyaç Duyulan Alanlarda Hızlı, Kaliteli ve Güvenilir Toplumsal Hizmetlerin Verilmesi

STRATEJİK AMAÇ 6

ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIRMAK

HEDEF 6.1

Yurtdışındaki Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliğinin Geliştirilmesi

HEDEF 6.2

Uluslararası Projelere Katılımın Artırılması

HEDEF 6.3

Uluslararası Eğitim-Öğretim Hareketliliğinin Artırılması

HEDEF 6.4

Uluslararası Etkinlik ve Tanıtım Araçlarının Geliştirilmesi