Başvuru Ücreti

KTÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu başvuru ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. KTÜ Tıp Fakültesi Vakıf hesabına “Etik Kurul Değerlendirme Ücreti” adı altında yatırılması gerekmektedir

 Araştırma Türü Kurum İçi 1 Kurum Dışı 
Faz I - II - III 2 1500 TL 2500 TL
Faz IV/BE/Gözlemsel İlaç2 1000 TL 2500 TL
Girişimsel İlaç Dışı 3, 4 500 TL 1000 TL
Girişimsel Olmayan  İlaç Dışı  Araştırmalar 3,4  - 500 TL
SB onaylı bilgilendirmeler 2
(ilk değerlendirmesi başka etik kurulca yapılmış) 1 kereye mahsus
500 TL 500 TL
  1. SB Eğitim Araştırma hastaneleri kurum içi olarak değerlendirilir.
  2. Destekleyicisi olan ilaç araştırmalarından başvuru ücreti alır. İlaç firmaları tarafından tam sponsorluğu  (Tam sponsor: Klinik araştırmanın başlatılması, yönetilmesi ve/veya finanse edilmesi sorumluluğunu üstlenen şahıs, şirket, kurum veya organizasyon) yapılan araştırmalar haricinde hiçbir kurum içi çalışma için etik kurul başvuru ücreti alınmaz.
  3. Kurum dışından yapılacak  İlaç Dışı araştırmalardan tezler ve destekleyicisinin devlet fonları (TUBİTAK, DPT, üniversite araştırma fonu vb) olduğu durumlar dışındaki her türlü araştırma için başvuru ücreti alınır.
  4. Kurum içinde yapılacak İlaç Dışı araştırmalardan tezler ve destekleyicisinin devlet fonları (TUBİTAK, DPT, üniversite araştırma fonu vb) olduğu durumlar dışındaki her türlü tam sponsorlu (Tam sponsor: Klinik araştırmanın başlatılması, yönetilmesi ve/veya finanse edilmesi sorumluluğunu üstlenen şahıs, şirket, kurum veya organizasyon) araştırma için başvuru ücreti alınır.
KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakfı Hesap No:    TR190001500158007261133547

TRABZON VAKIFLAR BANKASI MERKEZ