Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Konulu Kitaplar

 1. 1.Cilt – Ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizlere
 2. 2.Cilt – Ortaçağın Sessizliği
 3. 3.Cilt – Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları
 4. 4.Cilt – Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı
 5. 5.Cilt – Yürminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru
 6. 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar - Şirin Tekeli
 7. 90’larda Türkiye’de Feminizm – Aksu Bora, Asena Günal
 8. Agorafobi; Eviyle Evli Kadınlar - Robert Seidenberg , Karen Decrow
 9. Alt Tarafı Bir Film (mi?); Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek – Tülin Tankut
 10. Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu- Handan Çağlayan
 11. Ataerki ve Birikim-Maria Mies
 12. Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 13. Avrupa Tarihinde Kadınlar – Gisela Bock
 14. Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin
 15. Batman’da Kadınlar Ölüyor – Müjgan Halis
 16. Beden ve Toplum Kuramı; Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine – İ. Emre Işık
 17. Beden-Emek-Tarih; Diyalektik Bir Feminizm İçin – Gülnur Acar-Savran
 18. Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet – Sylvia Marcos
 19. Bekaretin El Değmemiş Tarihi – Hanne Blank
 20. Bela Bedenler- Judith Butler
 21. Ben İşçiyim – Zehra Kosova
 22. Bilim ve Cinsiyet Ayrımı – Evelyn Reed
 23. Bilimde Cins Ayrımı – Evelyn Reed
 24. Bir Adalet Feryadı; Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar – Lerna Ekmekçioğlu
 25. Bitmeyen Savaşım; Kadın Hareketleri Tarihi – Süheyla Kadıoğlu
 26. Bukalemun Erkek – Ayşe Saraçgil
 27. Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi – Cynthia Cockburn
 28. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler – Deniz Kandiyoti
 29. Cezayir’de Kadın Olmak – Halide Mesudi, Elisabeth Schemia
 30. Cinsel Politika – Kate Millet
 31. Cinsel Şiddet; Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla – Alberto Godenzi
 32. Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası – Shulamith Firestone
 33. Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi – Reimut Reiche
 34. Cinsiyet Belası; Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi – Judith Butler
 35. Cinsiyet Halleri: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları-Nil Mutluer
 36. Cinsiyet ve Millet – Nira Yuval-Davis
 37. Cinsiyet, Irk, Sınıf: Kadınlardan Yeni Bir Perspektif-Selma James
 38. Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm – Lindsey German
 39. Cinsiyetler Arasında İşbirliği – Alfred Adler
 40. Cinsiyetler Siyaseti – Sylviane Agacinski
 41. Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar – Zeynep Direk (drl.)
 42. Çatışan Feminizmler; Felsefi Fikir Alışverişi - Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser
 43. Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir – Emma Goldmann
 44. Demokrasinin Cinsiyeti – Anne Phillips
 45. Devletsiz Ulusun Kadınları; Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar; Feminist Bir Yaklaşım – Shahrzad Mojab
 46. Direniş ve İtaat; İki İktidar Arasında İslamcı Kadın – Ruşen Çakır
 47. Dişil Dindarlık-Zehra Yılmaz
 48. Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster
 49. Eleştirel Feminizm Sözlüğü – Helena Hırata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier
 50. Eleştirel Feminizm Sözlüğü-Helena Hirata vd.
 51. Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası - Nazife Şişman
 52. Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın – Genevieve Lloyd
 53. Erkek Ortaçağ; Aşka Dair ve Diğer Denemeler - Georges Duby
 54. Erkekler Kadınlardan Neden Korkar – Jean Cournut
 55. Erkeklik: İmkansız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar
 56. Farklılık ve Diyalog; Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor – Sylvia Marcos, Marguerita Waller
 57. Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar – Ingrid Strobl
 58. Feminen İslam: Küresel Çağda Alternatif Bir Kadın Kimliği İnşası- Nezahat Altuntaş
 59. Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru – Catharine A. Mackinnon
 60. Feminist Edebiyat Eleştirisi – Maggie Humm
 61. Feminist İktisadın Bakışı – Ufuk Serdaroğlu
 62. Feminist Olarak Okumak – Jonathan Culler
 63. Feminist Sinema ve Film Teorisi – Anneke Smelik
 64. Feminist Tarihin Peşinde- Joan W. Scott
 65. Feminist Tarih yazımında Sınıf ve Cinsiyet – Leonore Davidoff, Ayşe Durakbaşa
 66. Feminist Teori; Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri – Josephine Donovan
 67. Feminist Tiyatro Metinleri (derleme)
 68. Feminizm – Andree Michel
 69. Feminizm – Margaret Walters
 70. Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika - Bell Hooks
 71. Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 72. Feminizm ve Doğaya Hükmetmek – Val Plumwood
 73. Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu
 74. Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt
 75. Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik – Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal
 76. Feminizmin ABC’si – Necla Arat
 77. Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım – Roy Boyne
 78. Genç Kız ve Ölüm – Aysel Özakın (roman)
 79. Global Konferanslarda Kadın Politikaları – Nazife Şişman
 80. Gölgenin Kadınları – Berat Günçıkan
 81. Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı; Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar – Michele Barrett
 82. Halide Edip; Türk Modernleşmesi ve Feminizm – Ayşe Durakbaşa
 83. Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu – Yahya Kanbolat
 84. Harem ve Kuzenler – Germaine Tillion
 85. Hayat Yolları – Alice Miller
 86. Hayatımı Yaşarken (2 cilt) – Emma Goldmann
 87. İğdiş Edilmiş Kadın – Germain Greer
 88. İhtiyaçlar Mücadelesi – Nancy Fraser
 89. İktisat ve Toplumsal Cinsiyet – Ufuk Serdaroğlu (ed.)
 90. İslamcı Kadının Aynadaki Sureti – Hülya Demir
 91. İslamın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah
 92. İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar – Esin Küntay, Güliz Erginsoy
 93. Kadın Araştırmalarında Yöntem – Serpil Çakır
 94. Kadın Argosu Sözlüğü – Filiz Bingölçe
 95. Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın – Şirin Tekeli
 96. Kadın Bilinci Erkek Dünyası – Sheila Rowbotham
 97. Kadın Hareketinin Kurumlaşması; Fırsatlar ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 98. Kadın Saçı, Büyü ve Türban - Yıldız Yıldız
 99. Kadın Sözleri – Patricia Latour
 100. Kadın ve Eşitlik – Ann Oakley, Juliet Mitchell
 101. Kadın Yaşantıları – Ayşegül Yaraman (yay. haz.)
 102. Kadın Yazıları – Sibel Özbudun, Temel Demirer
 103. Kadın Yurttaşın El Kitabı – Esra Güçlüer, Esra Koç
 104. Kadın, İslam ve Sinema - Gönül Dönmez Colin
 105. Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki - Sibel Özbudun, Temel Demirer
 106. Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt) – Evelyn Reed
 107. Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar-Savran, Nesrin Tuna Demiryontan
 108. Kadının Konumu Nasıl Değişti; Feodalizmden Kapitalizme – Sheila Margaret Pelizzon
 109. Kadının Ruhsal Yapısı – Karen Horney
 110. Kadının Yazısız Tarihi – Yıldız Yıldız
 111. Kadınlar Dile Düşünce – Jale Parla, Sibel Irzık
 112. Kadınlar Direniş ve Devrim - Sheila Rowbotham
 113. Kadınlar İçin – Şirin Tekeli
 114. Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader
 115. Kadınlar ve Perestroyka – Chanie Rosenberg
 116. Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat – Şirin Tekeli
 117. Kadınlar ve Sosyalizm-Sharon Smith
 118. Kadınlar, Irk ve Sınıf – Angela Davis
 119. Kadınlar; En Uzun Devrim – Juliet Mitchell
 120. Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar – Neşe Doster
 121. Kadınlara Karşı Savaş – Marilyn French
 122. Kadınların Belleği - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 123. Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza – Fatima Mernissi
 124. Kadınların Sınıfı; Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası – Aksu Bora
 125. Kadınların Tarihi (5 cilt) – Michelle Perrot, Georges Duby (ed.)
 126. Kadınlığın 21 Hikayesi; Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle – Murathan Mungan (hzl.) (hikaye)
 127. Kadınlık Arzuları; Günümüzde Kadın Cinselliği – Rosalind Coward
 128. Kadınsız İnkılap; Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği – Yaprak Zihnioğlu
 129. Kaltak; Sıradışı Kadınlara Övgü – Elizabeth Wurtzel
 130. Kızıl Feministler; Bir Sözlü Tarih Çalışması – Emel Akal
 131. Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi – Elif Ekin Akşit
 132. Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi-Pervin Erbil
 133. Kör Ayna, Kayıp Şark; Edebiyat ve Endişe – Nurdan Gürbilek (deneme)
 134. Kurtlarla Koşan Kadınlar; Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler – Clarissa Pinkola Estes
 135. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi – Derya Demirler, Fahriye Dinçer, Özlem Aslan
 136. Lacan ve Postfeminizm – Elizabeth Wright
 137. Leonore Dvidoff: Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet-Ayşe Durakbaşa
 138. Manevralar; Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar – Cynthia Enloe
 139. Marksizm ve Feminizm; İki Ayrı Kuram – Joanne Naiman
 140. Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği – Heidi Hartmann
 141. Masallar ve Toplumsal Cinsiyet-Ö. Melek Sezer
 142. Mesafeyi Aşmak; Barış Mücadelesinde Kadınlar – Cynthia Cockburn
 143. Modern ve Postmodern Feminizm – Zekiye Demir
 144. Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler; Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset – Cynthia Enloe
 145. Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik – Pınar İlkkaracan
 146. Namus, Töre ve İktidar: Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu-Pınar Ecevitoğlu
 147. Nezihe Muhittin ve Türk Kadını; Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarih yazıcılığından Bir Örnek – Ayşegül Balkan, Belma Ötüş-Baskett
 148. Osmanlı Kadın Hareketi – Serpil Çakır
 149. Örtülü Kimlik; İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri – Aynur İlyasoğlu
 150. Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi – Kollontay
 151. Popüler Feminizm; Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri – Süheyla Kırca
 152. Psikanaliz Buluşmaları; Kadınlık
 153. Psikanaliz ve Feminizm – Juliet Mitchell
 154. Psikanaliz Yazıları 2; Psikanaliz ve Kadın - Talar Parman (yay. yön.)
 155. Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın – Ayşe Eziler-Kıran, Seçil Büker
 156. Resmi Tarihten Kadın Tarihine; Elinin Hamuruyla Özgürlük – Ayşegül Yaraman-Başbuğu
 157. Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri – Ahu Antmen
 158. Seks İsyanları; Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll – Simon Reynolds, Joy Press
 159. Sendikacı Kadın Kimliği – Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu
 160. Serbest Piyasa Feminizmi – David Conway
 161. Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz – Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın
 162. Sınıf Siyaseti ve Kadın-Johanna Brenner
 163. Sınır Tanımayan Feminizm; Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek – Chandra Talpade Mohanty
 164. Sınır Tanımayan Şiddet-Ertürk Yakın
 165. Sınırları Yıkmak; Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru – Mary Mellor
 166. Sınırsız Feminist; Clara Zetkin – Gilbert Badia
 167. Siborg Manifestosu – Dona Haraway
 168. Sivil Kadın-Ömer Çaha
 169. Siyaset ve Cinsiyet; İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı – Heidi Wedel
 170. Sokak Kadınları - Kate Millet
 171. Son Sömürge: Kadınlar – Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof
 172. Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları – Ali Seyyar
 173. Sosyalist Feminist Proje, Cilt 1-Nancy Holmstorm
 174. Sosyalist Feminist Proje, Cilt 2- Nancy Holmstorm
 175. Sömürgeci Fanteziler; Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark – Meyda Yeğenoğlu
 176. Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları – Emre Mahir
 177. Şovale, Kadın ve Rahip; Feodal Fransa’da Evlilik – Georges Duby
 178. Şu Hain Kalplerimiz; Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar - Rosalind Coward
 179. Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma – Judith Butler
 180. Tanrılar Kadınken – Merlin Stone
 181. Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay
 182. Tecavüz; Cinsel Şiddeti Anlamak – Diana Scully
 183. Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- Fatmagül Berktay
 184. Toplumsa Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar-Zehra Y. Dökmen
 185. Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler – Evelyn Fox Keller
 186. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika – R.W. Connell
 187. Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması-Cordelia Fine
 188. Toplumsal Cinsiyet Yazıları; Kadınlara Dair Birkaç Söz - Şengül Hablemitoğlu
 189. Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 190. Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi – Joan Scoot
 191. Türk Kadınının Kısa Tarihi-Güldal Okuducu
 192. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar-Serpil Sancar
 193. Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post-feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları- Nezahat Altuntaş
 194. Türkiye’de Kadın – Aytunç Altındal
 195. Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002
 196. Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)-Zafer Toprak
 197. Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü – Emel Doğramacı
 198. Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili – Ayşegül Yaraman
 199. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar-Hülya Durudoğan vd.
 200. Uyanış ve Seçme Öyküler – Kate Chopin
 201. Üçüncü Dünyada İkinci Cins – Miranda Davies
 202. Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası – Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz
 203. Vatan, Millet, Kadınlar – Ayşe Gül Altınay
 204. Yerli Bir Feminizme Doğru – Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe (hzl.)
 205. Yüzde Bir Bile Yoktu; Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar – Işık Ergüden (çev.)

 

Süreli Yayınlar:

 1. KAOS GL Dergisi, Sayı 139, Kasım-Aralık, 2014.
 2. Felsefelogos Dergisi, Feminist Felsefe, Sayı:15, Ağustos 2001
 3. Mesele, Sayı:27, Mart 2009
 4. Toplumsal Tarih, Sayı:87, Mart 2001
 5. Cogito, Feminizm ve Hukuk, Sayı: 43, 2005
 6. Cogito, Feminizm, Sayı:58, Bahar 2009
 7. Yapıt, Kadın Sorunu Özel Sayısı, Sayı:9, Şubat-Mart 1985
 8. Hürriyet Gösteri Dergisi, Feminizm Nedir Ne Değildir?, Sayı:32, 1983
 9. Toplumbilim Dergisi Feminist Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs 2002
 10. Tez Kitap Dizisi Sayı: 9 Marksizm ve Feminizm
 11. Mimesis Tiyatro, Çeviri Araştırma Dergisi, Sayı: 12, Feminist Tiyatro Özel Sayısı
 12. Doğu-Batı: Toplumsal Cinsiyet II, Sayı:64, Şubat-Mart-Nisan  2013.
 13. Doğu-Batı: Toplumsal Cinsiyet, Sayı:63, Kasım-Aralık-Ocak 2012-13.
Son Güncelleme : 23-06-2016
Prof.Dr. Nezahat ALTUNTAŞ Müdür
Doç.Dr. Bahar YALIN Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ayça EMİNOĞLU Müdür Yardımcısı
Prof.Dr. Asiye Mevhibe COŞAR Üye
Prof.Dr. Gamze ÇAN Üye
Prof.Dr. Türkan ERBAY DALKILIÇ Üye
Prof.Dr. Şahinde YAVUZ Üye
Yrd.Doç.Dr. Hamiyet ÖZEN Üye
Yrd.Doç.Dr. Betül SAYLAN Üye

Prof. Dr. Aşkın Asan      Avrasya Üniversitesi Rektörü

Sinem Mısırlıoğlu           AB Yerel Eşitlik Proje Temsilcisi

Esengül Kibar                  Valilik Temsilcisi

Emine Gürkök                 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı