Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Konulu Kitaplar

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Konulu Kitaplar

 1. 1.Cilt – Ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizlere
 2. 2.Cilt – Ortaçağın Sessizliği
 3. 3.Cilt – Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları
 4. 4.Cilt – Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı
 5. 5.Cilt – Yürminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru
 6. 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar - Şirin Tekeli
 7. 90’larda Türkiye’de Feminizm – Aksu Bora, Asena Günal
 8. Agorafobi; Eviyle Evli Kadınlar - Robert Seidenberg , Karen Decrow
 9. Alt Tarafı Bir Film (mi?); Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek – Tülin Tankut
 10. Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu- Handan Çağlayan
 11. Ataerki ve Birikim-Maria Mies
 12. Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 13. Avrupa Tarihinde Kadınlar – Gisela Bock
 14. Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin
 15. Batman’da Kadınlar Ölüyor – Müjgan Halis
 16. Beden ve Toplum Kuramı; Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine – İ. Emre Işık
 17. Beden-Emek-Tarih; Diyalektik Bir Feminizm İçin – Gülnur Acar-Savran
 18. Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet – Sylvia Marcos
 19. Bekaretin El Değmemiş Tarihi – Hanne Blank
 20. Bela Bedenler- Judith Butler
 21. Ben İşçiyim – Zehra Kosova
 22. Bilim ve Cinsiyet Ayrımı – Evelyn Reed
 23. Bilimde Cins Ayrımı – Evelyn Reed
 24. Bir Adalet Feryadı; Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar – Lerna Ekmekçioğlu
 25. Bitmeyen Savaşım; Kadın Hareketleri Tarihi – Süheyla Kadıoğlu
 26. Bukalemun Erkek – Ayşe Saraçgil
 27. Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi – Cynthia Cockburn
 28. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler – Deniz Kandiyoti
 29. Cezayir’de Kadın Olmak – Halide Mesudi, Elisabeth Schemia
 30. Cinsel Politika – Kate Millet
 31. Cinsel Şiddet; Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla – Alberto Godenzi
 32. Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası – Shulamith Firestone
 33. Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi – Reimut Reiche
 34. Cinsiyet Belası; Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi – Judith Butler
 35. Cinsiyet Halleri: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları-Nil Mutluer
 36. Cinsiyet ve Millet – Nira Yuval-Davis
 37. Cinsiyet, Irk, Sınıf: Kadınlardan Yeni Bir Perspektif-Selma James
 38. Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm – Lindsey German
 39. Cinsiyetler Arasında İşbirliği – Alfred Adler
 40. Cinsiyetler Siyaseti – Sylviane Agacinski
 41. Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar – Zeynep Direk (drl.)
 42. Çatışan Feminizmler; Felsefi Fikir Alışverişi - Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser
 43. Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir – Emma Goldmann
 44. Demokrasinin Cinsiyeti – Anne Phillips
 45. Devletsiz Ulusun Kadınları; Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar; Feminist Bir Yaklaşım – Shahrzad Mojab
 46. Direniş ve İtaat; İki İktidar Arasında İslamcı Kadın – Ruşen Çakır
 47. Dişil Dindarlık-Zehra Yılmaz
 48. Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster
 49. Eleştirel Feminizm Sözlüğü – Helena Hırata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier
 50. Eleştirel Feminizm Sözlüğü-Helena Hirata vd.
 51. Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası - Nazife Şişman
 52. Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın – Genevieve Lloyd
 53. Erkek Ortaçağ; Aşka Dair ve Diğer Denemeler - Georges Duby
 54. Erkekler Kadınlardan Neden Korkar – Jean Cournut
 55. Erkeklik: İmkansız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar
 56. Farklılık ve Diyalog; Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor – Sylvia Marcos, Marguerita Waller
 57. Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar – Ingrid Strobl
 58. Feminen İslam: Küresel Çağda Alternatif Bir Kadın Kimliği İnşası- Nezahat Altuntaş
 59. Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru – Catharine A. Mackinnon
 60. Feminist Edebiyat Eleştirisi – Maggie Humm
 61. Feminist İktisadın Bakışı – Ufuk Serdaroğlu
 62. Feminist Olarak Okumak – Jonathan Culler
 63. Feminist Sinema ve Film Teorisi – Anneke Smelik
 64. Feminist Tarihin Peşinde- Joan W. Scott
 65. Feminist Tarih yazımında Sınıf ve Cinsiyet – Leonore Davidoff, Ayşe Durakbaşa
 66. Feminist Teori; Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri – Josephine Donovan
 67. Feminist Tiyatro Metinleri (derleme)
 68. Feminizm – Andree Michel
 69. Feminizm – Margaret Walters
 70. Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika - Bell Hooks
 71. Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 72. Feminizm ve Doğaya Hükmetmek – Val Plumwood
 73. Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu
 74. Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt
 75. Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik – Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal
 76. Feminizmin ABC’si – Necla Arat
 77. Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım – Roy Boyne
 78. Genç Kız ve Ölüm – Aysel Özakın (roman)
 79. Global Konferanslarda Kadın Politikaları – Nazife Şişman
 80. Gölgenin Kadınları – Berat Günçıkan
 81. Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı; Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar – Michele Barrett
 82. Halide Edip; Türk Modernleşmesi ve Feminizm – Ayşe Durakbaşa
 83. Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu – Yahya Kanbolat
 84. Harem ve Kuzenler – Germaine Tillion
 85. Hayat Yolları – Alice Miller
 86. Hayatımı Yaşarken (2 cilt) – Emma Goldmann
 87. İğdiş Edilmiş Kadın – Germain Greer
 88. İhtiyaçlar Mücadelesi – Nancy Fraser
 89. İktisat ve Toplumsal Cinsiyet – Ufuk Serdaroğlu (ed.)
 90. İslamcı Kadının Aynadaki Sureti – Hülya Demir
 91. İslamın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah
 92. İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar – Esin Küntay, Güliz Erginsoy
 93. Kadın Araştırmalarında Yöntem – Serpil Çakır
 94. Kadın Argosu Sözlüğü – Filiz Bingölçe
 95. Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın – Şirin Tekeli
 96. Kadın Bilinci Erkek Dünyası – Sheila Rowbotham
 97. Kadın Hareketinin Kurumlaşması; Fırsatlar ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 98. Kadın Saçı, Büyü ve Türban - Yıldız Yıldız
 99. Kadın Sözleri – Patricia Latour
 100. Kadın ve Eşitlik – Ann Oakley, Juliet Mitchell
 101. Kadın Yaşantıları – Ayşegül Yaraman (yay. haz.)
 102. Kadın Yazıları – Sibel Özbudun, Temel Demirer
 103. Kadın Yurttaşın El Kitabı – Esra Güçlüer, Esra Koç
 104. Kadın, İslam ve Sinema - Gönül Dönmez Colin
 105. Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki - Sibel Özbudun, Temel Demirer
 106. Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt) – Evelyn Reed
 107. Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar-Savran, Nesrin Tuna Demiryontan
 108. Kadının Konumu Nasıl Değişti; Feodalizmden Kapitalizme – Sheila Margaret Pelizzon
 109. Kadının Ruhsal Yapısı – Karen Horney
 110. Kadının Yazısız Tarihi – Yıldız Yıldız
 111. Kadınlar Dile Düşünce – Jale Parla, Sibel Irzık
 112. Kadınlar Direniş ve Devrim - Sheila Rowbotham
 113. Kadınlar İçin – Şirin Tekeli
 114. Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader
 115. Kadınlar ve Perestroyka – Chanie Rosenberg
 116. Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat – Şirin Tekeli
 117. Kadınlar ve Sosyalizm-Sharon Smith
 118. Kadınlar, Irk ve Sınıf – Angela Davis
 119. Kadınlar; En Uzun Devrim – Juliet Mitchell
 120. Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar – Neşe Doster
 121. Kadınlara Karşı Savaş – Marilyn French
 122. Kadınların Belleği - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 123. Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza – Fatima Mernissi
 124. Kadınların Sınıfı; Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası – Aksu Bora
 125. Kadınların Tarihi (5 cilt) – Michelle Perrot, Georges Duby (ed.)
 126. Kadınlığın 21 Hikayesi; Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle – Murathan Mungan (hzl.) (hikaye)
 127. Kadınlık Arzuları; Günümüzde Kadın Cinselliği – Rosalind Coward
 128. Kadınsız İnkılap; Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği – Yaprak Zihnioğlu
 129. Kaltak; Sıradışı Kadınlara Övgü – Elizabeth Wurtzel
 130. Kızıl Feministler; Bir Sözlü Tarih Çalışması – Emel Akal
 131. Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi – Elif Ekin Akşit
 132. Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi-Pervin Erbil
 133. Kör Ayna, Kayıp Şark; Edebiyat ve Endişe – Nurdan Gürbilek (deneme)
 134. Kurtlarla Koşan Kadınlar; Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler – Clarissa Pinkola Estes
 135. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi – Derya Demirler, Fahriye Dinçer, Özlem Aslan
 136. Lacan ve Postfeminizm – Elizabeth Wright
 137. Leonore Dvidoff: Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet-Ayşe Durakbaşa
 138. Manevralar; Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar – Cynthia Enloe
 139. Marksizm ve Feminizm; İki Ayrı Kuram – Joanne Naiman
 140. Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği – Heidi Hartmann
 141. Masallar ve Toplumsal Cinsiyet-Ö. Melek Sezer
 142. Mesafeyi Aşmak; Barış Mücadelesinde Kadınlar – Cynthia Cockburn
 143. Modern ve Postmodern Feminizm – Zekiye Demir
 144. Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler; Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset – Cynthia Enloe
 145. Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik – Pınar İlkkaracan
 146. Namus, Töre ve İktidar: Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu-Pınar Ecevitoğlu
 147. Nezihe Muhittin ve Türk Kadını; Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarih yazıcılığından Bir Örnek – Ayşegül Balkan, Belma Ötüş-Baskett
 148. Osmanlı Kadın Hareketi – Serpil Çakır
 149. Örtülü Kimlik; İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri – Aynur İlyasoğlu
 150. Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi – Kollontay
 151. Popüler Feminizm; Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri – Süheyla Kırca
 152. Psikanaliz Buluşmaları; Kadınlık
 153. Psikanaliz ve Feminizm – Juliet Mitchell
 154. Psikanaliz Yazıları 2; Psikanaliz ve Kadın - Talar Parman (yay. yön.)
 155. Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın – Ayşe Eziler-Kıran, Seçil Büker
 156. Resmi Tarihten Kadın Tarihine; Elinin Hamuruyla Özgürlük – Ayşegül Yaraman-Başbuğu
 157. Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri – Ahu Antmen
 158. Seks İsyanları; Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll – Simon Reynolds, Joy Press
 159. Sendikacı Kadın Kimliği – Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu
 160. Serbest Piyasa Feminizmi – David Conway
 161. Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz – Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın
 162. Sınıf Siyaseti ve Kadın-Johanna Brenner
 163. Sınır Tanımayan Feminizm; Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek – Chandra Talpade Mohanty
 164. Sınır Tanımayan Şiddet-Ertürk Yakın
 165. Sınırları Yıkmak; Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru – Mary Mellor
 166. Sınırsız Feminist; Clara Zetkin – Gilbert Badia
 167. Siborg Manifestosu – Dona Haraway
 168. Sivil Kadın-Ömer Çaha
 169. Siyaset ve Cinsiyet; İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı – Heidi Wedel
 170. Sokak Kadınları - Kate Millet
 171. Son Sömürge: Kadınlar – Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof
 172. Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları – Ali Seyyar
 173. Sosyalist Feminist Proje, Cilt 1-Nancy Holmstorm
 174. Sosyalist Feminist Proje, Cilt 2- Nancy Holmstorm
 175. Sömürgeci Fanteziler; Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark – Meyda Yeğenoğlu
 176. Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları – Emre Mahir
 177. Şovale, Kadın ve Rahip; Feodal Fransa’da Evlilik – Georges Duby
 178. Şu Hain Kalplerimiz; Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar - Rosalind Coward
 179. Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma – Judith Butler
 180. Tanrılar Kadınken – Merlin Stone
 181. Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay
 182. Tecavüz; Cinsel Şiddeti Anlamak – Diana Scully
 183. Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- Fatmagül Berktay
 184. Toplumsa Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar-Zehra Y. Dökmen
 185. Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler – Evelyn Fox Keller
 186. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika – R.W. Connell
 187. Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması-Cordelia Fine
 188. Toplumsal Cinsiyet Yazıları; Kadınlara Dair Birkaç Söz - Şengül Hablemitoğlu
 189. Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
 190. Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi – Joan Scoot
 191. Türk Kadınının Kısa Tarihi-Güldal Okuducu
 192. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar-Serpil Sancar
 193. Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post-feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları- Nezahat Altuntaş
 194. Türkiye’de Kadın – Aytunç Altındal
 195. Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002
 196. Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)-Zafer Toprak
 197. Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü – Emel Doğramacı
 198. Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili – Ayşegül Yaraman
 199. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar-Hülya Durudoğan vd.
 200. Uyanış ve Seçme Öyküler – Kate Chopin
 201. Üçüncü Dünyada İkinci Cins – Miranda Davies
 202. Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası – Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz
 203. Vatan, Millet, Kadınlar – Ayşe Gül Altınay
 204. Yerli Bir Feminizme Doğru – Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe (hzl.)
 205. Yüzde Bir Bile Yoktu; Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar – Işık Ergüden (çev.)

 

Süreli Yayınlar:

 1. KAOS GL Dergisi, Sayı 139, Kasım-Aralık, 2014.
 2. Felsefelogos Dergisi, Feminist Felsefe, Sayı:15, Ağustos 2001
 3. Mesele, Sayı:27, Mart 2009
 4. Toplumsal Tarih, Sayı:87, Mart 2001
 5. Cogito, Feminizm ve Hukuk, Sayı: 43, 2005
 6. Cogito, Feminizm, Sayı:58, Bahar 2009
 7. Yapıt, Kadın Sorunu Özel Sayısı, Sayı:9, Şubat-Mart 1985
 8. Hürriyet Gösteri Dergisi, Feminizm Nedir Ne Değildir?, Sayı:32, 1983
 9. Toplumbilim Dergisi Feminist Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs 2002
 10. Tez Kitap Dizisi Sayı: 9 Marksizm ve Feminizm
 11. Mimesis Tiyatro, Çeviri Araştırma Dergisi, Sayı: 12, Feminist Tiyatro Özel Sayısı
 12. Doğu-Batı: Toplumsal Cinsiyet II, Sayı:64, Şubat-Mart-Nisan  2013.
 13. Doğu-Batı: Toplumsal Cinsiyet, Sayı:63, Kasım-Aralık-Ocak 2012-13.