2013-ILO-Rapaoru-Türkiye'de Ev İşçileri

EĞİTİMSEN-Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması (2015)

EU-strategy for equality between women and men 2010-2015

IPC-Gender Mainstreaming, Turkey's Policies and Practices in Peacebuilding Initiatives (2013)

KADER-Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu (2006)

KADER-Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımı Bir pilot çalışma (2013)

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Toplumsal Cinsiyet Esitligi

KEİG-Çalışma-Yaşamında-Eğretilik-Eğreti-İstihdam-ve-Atipik-İstihdam-İlişkisi-2014-

TBMM-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Faaliyet Raporu (2015)

TESEV-Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık (2010)

unicef-catalyst- Empowerment Through Girls Education (2007)

World Bank-Towards Gender Equality in Turkey a summary assessment 2012

CEDAW-TURKEY-SHADOW-FOLLOW-UP-REPORT

EU-Gender Equality in Turkey (2012)

GENOVATE-Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürü Araştırma Raporu (2013)

KADER- Yerel Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği (2009)

KADER-Düğüm Bilgisi (2006)

KADER-Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Araçlar ve Mekanizmalar (2013)

Kadir Has Üniversitesi-Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması (2016)

KKSA-Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması (2015)

TBMM-Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu (2012)

TÜİK-Toplumsal-Cinsiyet-İstatistikleri-2013

unicef-Çocuklar İçin İlerleme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İlköğretime İlişkin Rapor (2005)

WORLD ECONOMIC FORUM- Global Gender World Report 2013

Cedaw-Türkiye’nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi’ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

EU-Report on Equality between women and men (2014)

HRW-“We Need a Law for Liberation”Gender, Sexuality, and Human Rights in a Changing Turkey (2008)

KADER- YEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KADINLARA YER AÇMAK (2006)

KADER-Eril Siyasetle Kadınlık Halleri Arasında Türkiye’de 23. Dönem Kadın Milletvekilleri (2011)

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Proje

KALKINMA BAKANLIĞI-Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Raporu-2013)

TBMM-Toplumsal Cinsiyete duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu (2014)

unicef-Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Türkiye 2003

WORLD ECONOMIC FORUM- Global Gender World Report 2015

CETAD-seks-ticareti-

EU-Strategic Engagement for Gender Equality (2016-2019)

KADER-Bir De Buradan Bak, Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur (2006)

KADER-Siyasi Parti Belgelerine Toplumsal Cinsiyet Üzerinden Bakmak (2011)

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Kadının Durumu (2008)

KEIG-12 İlde Kadın İstihdamını Artırma ve fırsat Eşitliğini Sağlama Politika Sonuçlarının Değerlendirilmesi (2012)

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu Çalıştay Raporu ve Politika Belgesi

TEPAV-81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi (2014)

UNESCO-UNESCO's Gender Mainstreaming Implementation Framework (GMIF) for 2002-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme : 16-05-2017
Prof.Dr. Nezahat ALTUNTAŞ Müdür
Doç.Dr. Bahar YALIN Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ayça EMİNOĞLU Müdür Yardımcısı
Prof.Dr. Asiye Mevhibe COŞAR Üye
Prof.Dr. Gamze ÇAN Üye
Prof.Dr. Türkan ERBAY DALKILIÇ Üye
Prof.Dr. Şahinde YAVUZ Üye
Yrd.Doç.Dr. Hamiyet ÖZEN Üye
Yrd.Doç.Dr. Betül SAYLAN Üye

Prof. Dr. Aşkın Asan      Avrasya Üniversitesi Rektörü

Sinem Mısırlıoğlu           AB Yerel Eşitlik Proje Temsilcisi

Esengül Kibar                  Valilik Temsilcisi

Emine Gürkök                 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı