Araştırma Raporları

2013-ILO-Rapaoru-Türkiye'de Ev İşçileri

EĞİTİMSEN-Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Araştırması (2015)

EU-strategy for equality between women and men 2010-2015

IPC-Gender Mainstreaming, Turkey's Policies and Practices in Peacebuilding Initiatives (2013)

KADER-Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu (2006)

KADER-Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımı Bir pilot çalışma (2013)

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Toplumsal Cinsiyet Esitligi

KEİG-Çalışma-Yaşamında-Eğretilik-Eğreti-İstihdam-ve-Atipik-İstihdam-İlişkisi-2014-

TBMM-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Faaliyet Raporu (2015)

TESEV-Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık (2010)

unicef-catalyst- Empowerment Through Girls Education (2007)

World Bank-Towards Gender Equality in Turkey a summary assessment 2012

CEDAW-TURKEY-SHADOW-FOLLOW-UP-REPORT

EU-Gender Equality in Turkey (2012)

GENOVATE-Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürü Araştırma Raporu (2013)

KADER- Yerel Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği (2009)

KADER-Düğüm Bilgisi (2006)

KADER-Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Araçlar ve Mekanizmalar (2013)

Kadir Has Üniversitesi-Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması (2016)

KKSA-Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması (2015)

TBMM-Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu (2012)

TÜİK-Toplumsal-Cinsiyet-İstatistikleri-2013

unicef-Çocuklar İçin İlerleme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İlköğretime İlişkin Rapor (2005)

WORLD ECONOMIC FORUM- Global Gender World Report 2013

Cedaw-Türkiye’nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi’ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

EU-Report on Equality between women and men (2014)

HRW-“We Need a Law for Liberation”Gender, Sexuality, and Human Rights in a Changing Turkey (2008)

KADER- YEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KADINLARA YER AÇMAK (2006)

KADER-Eril Siyasetle Kadınlık Halleri Arasında Türkiye’de 23. Dönem Kadın Milletvekilleri (2011)

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Proje

KALKINMA BAKANLIĞI-Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Raporu-2013)

TBMM-Toplumsal Cinsiyete duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu (2014)

unicef-Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Türkiye 2003

WORLD ECONOMIC FORUM- Global Gender World Report 2015

CETAD-seks-ticareti-

EU-Strategic Engagement for Gender Equality (2016-2019)

KADER-Bir De Buradan Bak, Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur (2006)

KADER-Siyasi Parti Belgelerine Toplumsal Cinsiyet Üzerinden Bakmak (2011)

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Kadının Durumu (2008)

KEIG-12 İlde Kadın İstihdamını Artırma ve fırsat Eşitliğini Sağlama Politika Sonuçlarının Değerlendirilmesi (2012)

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu Çalıştay Raporu ve Politika Belgesi

TEPAV-81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi (2014)

UNESCO-UNESCO's Gender Mainstreaming Implementation Framework (GMIF) for 2002-2007