Jeofizik Mühendisliği Bölümü Lisans programı MÜDEK tarafından 2020 yılına kadar akredite edilmiştir.

   

 

 

  

Son Güncelleme : 01-12-2016
Kuruluş  
K.T.Ü Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1970 yılında Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde Jeofizik Kürsüsü olarak kurulmuştur. Lisansüstü programına 1977 yılında, I. öğretim lisans programına 1981 yılında ve II. öğretim lisans programına ise 2009 yılında başlanılmıştır. Lisans I. ve II. öğretim programlarında halen kayıtlı 300, yüksek lisansda 20 ve doktorada 6 öğrencimiz vardır. Bölümümüz 2012 yılı itibariyle kuruluşundan bugüne 750 kişi lisans mezunu vermiştir. Bölümümüzde 2009-2010 eğitim-öğretim döneminden itibaren İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. Bölümde 4 Prof., 3 Doç., 1 Yard. Doç., 1 Uzm. ve 12 Araş.Gör. görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurullarında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Program Profili  
Bölümümüz İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra ülkemizde kurulan 3. Jeofizik Mühendisliği bölümüdür. Bölüm Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan zengin maden potansiyelini ve bölgede meydana gelen doğal afetleri araştırmak amacıyla kurulmuştur. Programda matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanısıra jeoloji ve jeofiziğe ait mesleki dersler bulunmaktadır. Mesleki derslerin çoğu uygulamalıdır. Ayrıca, öğrenciler öğretim üyelerinin denetiminde kampta arazi uygulaması ve ilgili resmi ve özel kuruluşlarda staj yaparlar. Program mezunları, maden, petrol ve doğalgaz, jeotermal enerji, yeraltısuyu araştırmaları, zemin etüdleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Jeofizik Mühendisleri kamu ve özel sektörde değişik alanlarda görev yapmaktadır. Kamu sektöründe başta Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlükleri, Belediyeler ve Üniversiteler olmak üzere değişik kurumlarda görevlerini icra etmektedirler. Özel olarak kendi bürolarını açabilecekleri gibi yerli ve yabancı özel arama ve zemin inceleme şirketlerinde de görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü 61080, Trabzon-TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 377 27 06
Belge Geçer           : +90 462 325 74 05
E-Posta      : gelisli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.muhfak.ktu.edu.tr/jeofizik/
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüz Sismik Veri İşlem, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji laboratuarı olmak 3 araştırma ve uygulama laboratuarına sahiptir. Uygulamalı Jeofizik laboratuarında gravite, manyetik, sismik, elektrik-elektromanyetik ve radyoaktif ölçümler yapabilen güncel aletler mevcuttur. Bu laboratuarda mikrotremör ve ivme ölçülerini yapacak aletler de yeralmaktadır. Sismoloji laboratuarına bağlı olarak Aydıntepe (Bayburt), Pazar (Rize), Espiye (Giresun) ve KTÜ kampüs alanında olmak üzere 4 istasyondan oluşan bir deprem kayıt şebekesi vardır. Sistem sürekli olarak çalışır ve bu istasyonlarda elde edilen kayıtlar özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yeraltı yapısı ve depremselliğinin belirlenmesi için kullanılır. Bölümümüzde 20 kişilik bilgisayar laboratuarı, lisans ve lisanüstü eğitimde kullanılan 6 adet tam donanımlı derslik ve 1 adet amfi mevcuttur.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
JFZ1001Teknik Resim ve Bilgisayar Uyg.41+2+0ZorunluTürkçe
JFZ1003Genel Jeoloji52+1+0ZorunluTürkçe
JFZ1005Jeofizik Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I43+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+3+1
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II43+0+1ZorunluTürkçe
JFZ1000Mineraloji ve Petrografi53+1+0ZorunluTürkçe
JFZ1002Bilgisayar Programlama52+1+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya43+0+1ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3022+2+2
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
JFZ2001Arama Jeofiziği - I43+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2005Dalgalar42+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2011Diferansiyel Denklemler44+0+0ZorunluTürkçe
JFZ2019Mühendislik Mekaniği42+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2031Yapısal Jeoloji42+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2033Olasılık ve İstatistik32+1+0ZorunluTürkçe
YDI2001İngilizce Okuma ve Yazma32+0+0Zorunluİngilizce
Sosyal Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal Seçmeli Grubu Dersleri
JFZ2025Bilim Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ2027İş Sağlığı ve Güvenliği42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+5+0
Bahar Dönemi
GEOP2000Mesleki İngilizce22+0+0Zorunluİngilizce
JFZ2004Jeofizikte Verilerin İşlenmesi52+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2006Jeomekanik32+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2012Mühendislik Matematiği53+0+0ZorunluTürkçe
JFZ2016Arama Jeofiziği - II53+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2018Topografya ve Küresel Konumlama32+1+0ZorunluTürkçe
JFZ2020Sayısal Çözümleme32+1+0ZorunluTürkçe
Sosyal Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Sosyal Seçmeli Grubu Dersleri
JFZ2002Afet Yönetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ2010Kent Sosyolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ2014Girişimcilik - II42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+5+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
JFZ3005Gravite-Manyetik Prospeksiyon52+1+0ZorunluTürkçe
JFZ3013Yer Fiziği53+0+0ZorunluTürkçe
JFZ3017Elektromanyetik Teori52+0+0ZorunluTürkçe
JFZ3019Sismoloji53+0+0ZorunluTürkçe
JFZ3021Sondaj Tekniği52+0+0ZorunluTürkçe
JFZ3023Jeofizikte Ters Çözüm52+1+0ZorunluTürkçe
Mesleki Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Mesleki Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Mesleki Seçmeli Grubu Dersleri
JFZ3001Yer Radarı42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ3003Jeofizikte Modelleme42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ3007Paleomanyetizma42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ3011Gravite Düz Çözüm42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ3015Çevre Jeofiziği42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ3029Jeofizikte Veri Değerlendirme Yazılımları42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3818+2+0
Bahar Dönemi
JFZ3002Elektrik-Elektromanyetik Pros.52+1+0ZorunluTürkçe
JFZ3004Kuyu Logları42+1+0ZorunluTürkçe
JFZ3012Uygulamalı Sismoloji42+1+0ZorunluTürkçe
JFZ3014Sismik Prospeksiyon52+1+0ZorunluTürkçe
JLJ4005Mühendislik Jeolojisi43+1+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3015+5+0
YIL TOPLAMI :68
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
JFZ4001Mühendislik Tasarımı52+2+0ZorunluTürkçe
JFZ4005Jeomanyetizma53+0+0ZorunluTürkçe
JFZ4013Gravite-Manyetik Yorumlama51+2+0ZorunluTürkçe
JFZ4021Sismik Yorumlama51+2+0ZorunluTürkçe
JFZ4025Mühendislik Sismolojisi52+0+0ZorunluTürkçe
JFZ4027Mesleki Deneyim - I50+2+0ZorunluTürkçe
Mesleki Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Mesleki Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Mesleki Seçmeli Grubu Dersleri
JFZ4003Deprem Müh Jeofizik Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ4009Jeodinamik42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ4011Su Aramaları42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ4015Sayısal Spektral Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ4017Maden Jeofiziği42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ4019Sismogram Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
JFZ4023Sismik Veri İşlem42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3813+8+0
Bahar Dönemi
JFZ4000Bitirme Tasarım Projesi - II30+3+0ZorunluTürkçe
JFZ4004Saha Jeofiziği30+4+0ZorunluTürkçe
JFZ4006Sismotektonik32+1+0ZorunluTürkçe
JFZ4010Mühendislik Jeofiziği32+1+0ZorunluTürkçe
JFZ4020Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
JFZ4024Elektrik-Elektromanyetik Yorum31+2+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :269+13+0
YIL TOPLAMI :64