İSG Üst Kurulu, İSG Üst Kurul Başkanı sorumluluğunda, yasa ve mevzuatça belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını koordine etmek, değerlendirmek, katkı sunmak, gereken önlemler konusunda karar almak ve Birim Kurullarına aktarmak amacıyla kurulmuş, üniversitemizdeki aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazan akademik ve idari personelden oluşur.

Üst İşveren Vekili
Prof. Dr. Asım ÖREM

A sınıfı uzman
Doç. Dr. Vedat TOĞAN

İşyeri hekimi
Dr. Salih Zeki TÜZÜNER

Halk Sağlığı ABD
Doç. Dr. Nazım Ercüment BEYHUN

Sivil Savunma Uzmanı
Faruk YILMAZ

Personel Daire Başkanı
Göksel SALİH

Hukuk Müşaviri
Çetinkaya GÜMRÜKÇÜOĞLU

Genel Sekreter V.
Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Serdar KIYAKOĞLU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Halil İbrahim BABUL

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Nejmi KIRKBİR

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Abdul Kerim ÖZTÜRK

Çalışan Temsilcisi

Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Funda ÖZTUNA

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Vekili
Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK