İsgb Personeli

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birim Koordinatörü

        Doç.Dr. Nazım Ercüment BEYHUN 

İş Güvenliği Uzmanları
 1. Doç.Dr. Vedat TOĞAN (Mühendislik FAkültesi)
 2. Öğr.Gör. Yüksel AY (Fatih Eğitim Fakültesi)
 3. Öğr.Gör. Ufuk DOĞRU (Trabzon MYO)
 4. Öğr.Gör. Hüseyin GÜZELCİK (Trabzon MYO)
 5. Uzman Ali SEMERCİ (Mühendislik FAkültesi)
İşyeri Hekimleri
 1. Dr. Salih Zeki TÜZÜNER (SKSD)
 2. Dr. Elif TÜZÜNER (SKSD)
 3. Dr. Sultan TAŞDEMİR (SKSD)
 4. Dr. Gülten İMAMOĞLU (SKSD)
 5. Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÜVERCİN (Tıp Fakültesi)
 6. Arş.Gör. Mehmet ASKAY (Tıp FAkültesi)
İSGB Sekreterya

        Bikem KIRAN