Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ilk öğrenci alan bölümü olan İnşaat Mühendisliği bölümü, Türkiyenin en eski dördüncü inşaat mühendisliği bölümüdür. 9 Eylül 1963 tarihinde kurulan İnşaat-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almış ve ilk öğrencileriyle 2 Aralık 1963 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk öğrencileri 1967 - 1968 öğretim yılında öğrenimlerini tamamlamış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi nin Yüksek Mühendis diplomalı ilk mezunları olmuşlardır. Bölümde Yapı, Mekanik, Ulaştırma, Hidrolik, Geoteknik ve Yapı Malzemesi olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. 2003 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
İnşaat Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapım yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde inşaat mühendisliği alanında veya inşaat mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Kardeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon / TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 3772606
Belge Geçer           : +90 462 3772606
E-Posta      : bertas@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.muhfak.ktu.edu.tr/insaat/
Bölüm Olanakları : 
İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak Yapı ve Malzeme Laboratuarı, Hidrolik Laboratuarı, Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuarı olmak üzere 3 laboratuar binası bulunmaktadır. Ayrıca, 80 bilgisayar kapasiteli bir bilgisayar laboratuarı da mevcuttur. Ana bina ve laboratuarlarında toplam 24 adet derslik bulunmaktadır. . Bilgisayar Laboratuarında, İnşaat Mühendisliği ne yönelik önemli bilgisayar yazılımları (SAP2000, PROBİNA, IDESTATİK, OSKA, PRIMAVERA, AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli toplantı ve seminerlerin düzenlenebileceği teknik donanıma sahip 7 adet teknoloji sınıfı da mevcuttur. Ayrıca, öğrenciler için 3 adet oda düzenlenmiştir (Öğrenci Klüp Odası, Genç İMO Odası ve Öğrenci Konseyi Bölüm Sorumlusu Odası)
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
INS1001Mühendislik Çizimi61+2+0ZorunluTürkçe
INS1005İnşaat Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3020+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
INS1002Statik63+1+0ZorunluTürkçe
INS1006İstatistik43+0+0ZorunluTürkçe
JLJ1012Mühendislik Jeolojisi32+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3022+1+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS2009Malzeme Bilimi42+0+1ZorunluTürkçe
INS2015Dinamik42+1+0ZorunluTürkçe
INS2021Sayısal Çözümleme42+1+0ZorunluTürkçe
INS2033Mukavemet - I53+1+0ZorunluTürkçe
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
INS2001İnsan ve Çevre42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2003Mesleki İngilizce42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2007Bilim Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2023Sunum Ve Sunuş Teknikleri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2025İş Hayatında İngilizce42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2027İletişim Becerileri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2029Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
YDI2001İngilizce Okuma ve Yazma42+0+0Seçmeliİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3017+3+1
Bahar Dönemi
HRT2014Ölçme Bilgisi31+1+0ZorunluTürkçe
INS2000Yapı Malzemesi53+0+1ZorunluTürkçe
INS2012Hidroloji32+0+0ZorunluTürkçe
INS2030Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
INS2032Mukavemet - II53+1+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-14.53+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-24.53+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
INS2004İş Hukuku4.52+0+0SeçmeliTürkçe
INS2006İşletme Yönetimi4.52+0+0SeçmeliTürkçe
INS2008Yönetimde Yaratıcılık4.52+0+0SeçmeliTürkçe
INS2020Bilgisayar Programlama4.53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2022Yapay Zeka Yöntemleri4.53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2024Pazarlamaya Giriş4.52+0+0SeçmeliTürkçe
INS2026İnşaat Sözleşmeleri4.52+0+0SeçmeliTürkçe
INS2028Bilgisayar Destekli Çizim4.53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2034İnş. Müh. Matlab Uygulamaları4.53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2038İnsan Kaynakları ve Yönetimi4.52+0+0SeçmeliTürkçe
INS2040Su Yapıları ve Çevre Yönetimi4.52+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+2+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
CE 313Soil Mechanics - I53+0+1Zorunluİngilizce
CE 345Transportation - I53+1+0Zorunluİngilizce
INS 325Hidroloji42+1+0ZorunluTürkçe
INS 347Mühendislik Ekonomisi32+0+0ZorunluTürkçe
INS 351Yapı Statiği - I53+0+0ZorunluTürkçe
MHN 311Akışkanlar Mekaniği53+0+1ZorunluTürkçe
YDM 313Mesleki İngilizce - II32+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3018+2+2
Bahar Dönemi
CE 310Structural Analysis - II53+1+0Zorunluİngilizce
CE 312Hydraulics32+0+1Zorunluİngilizce
CE 328Soil Mechanics - II42+1+0Zorunluİngilizce
INS 308Çelik Yapılar53+1+0ZorunluTürkçe
INS 330Betonarme - I43+0+0ZorunluTürkçe
INS 350Ulaşım - II43+0+0ZorunluTürkçe
YDM 314İş Hayatında İngilizce52+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3018+3+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB491Atatürk İlk. ve İnk. Tar - I22+0+0ZorunluTürkçe
CE 405Foundation43+0+0Zorunluİngilizce
INS 401Su Kaynakları - I53+1+0ZorunluTürkçe
INS 407Tasarım Projesi41+2+0ZorunluTürkçe
INS 459Betonarme - II53+1+0ZorunluTürkçe
MSL 401Mesleki Deneyim - I40+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-222+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-322+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 425Ulaşım - III22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 433Dayanma Yapıları22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 435Yapı Dinamiğine Giriş22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 437Geleneksel Yapı Malzemeleri22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 439Beton.Bina.Proje.Kul.Bil.Prog.22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 443Mühendislik Etiği22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 461Bilgisayar Yardımıyla Yapı Analizi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 463Deprem Mühendisliğine Giriş22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 467Ahşap Yapılar22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 473Girişimcilik22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 479Çelik Yapıların Hesap Ve Tasarımı02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 481Bilgisayar Destekli Yaklaşık Maliyet Hesabı02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 483Barajların Yapısal Tasarım Ve Analizi02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 487Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Mod. Tek.02+0+0SeçmeliTürkçe
SEL 431Coastal Engineering22+0+0Seçmeliİngilizce
SEL 475Concrete Road Desing And Aplication22+0+0Seçmeliİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3018+6+0
Bahar Dönemi
AITB492Atatürk İlk. ve İnk. Tar - II22+0+0ZorunluTürkçe
INS 410Su Kaynakları - II42+1+0ZorunluTürkçe
INS 414Şantiye Yönetimi42+1+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Bitirme Çalışması90+6+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 434Betonarme Yapılar42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 438Depreme Day. Yapı Tas.Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 440Sulama Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 444Bilgisayar Yard.Yapı Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 448Kıyı Ve Liman Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 450Beton.Bina.Proje.Kul.Bil.Prog.42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 454Yapı Statiği - III42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 458Bilgisayar Destekli Yol Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 460İş Güvenliği Ve Hukuki Sorum.42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 476Zemin İncelemesi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 478Sığ Temellere Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 490Asfalt Kaplamalar42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 492Yığma Yapılara Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3010+10+0
YIL TOPLAMI :60