Bölüm - Program Hedefleri

PRAGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
 
 
 
İnşaat Mühendisliği Bölümü,
 
  • Mesleklerinde karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerine, temel mühendislik bilgilerini kullanarak çözüm üretebilecek,
  • Herhangi bir üniversitede/araştırma kurumunda akademik başarıya sahip olabilecek,,
  • Kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için, yurtiçi ve/veya yurt dışında yüksek lisans eğitimi ve/veya mesleki eğitimler ile kendi kendilerine öğrenmeyi geliştirecek,
  • Bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, İnşaat Mühendisliği mesleğini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapacak
  • Profesyonel inşaat mühendisliği topluluk organizasyonlarına katılmaları, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek
inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Program eğitim amaçları, bölümümüzü seçecek olan inşaat mühendisi adaylarına duyurmak için İnşaat Mühendisliği Bölümünün web sayfasında yayınlanmaktadır (http://www.ktu.edu.tr/insaat-bolumprogramhedefleri).