Bölüm - Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon milletvekillerinden Mustafa Reşit Tarakçı oğlu ve arkadaşlarının Trabzon’un tarihsel, kültürel ve ekonomik önemine dayanarak sundukları öneri ile 20 Mayıs 1955 günlü ve 6594 sayılı yasa ile kuruldu. Bu kuruluş tarihinden yaklaşık 8 yıl sonra 2 Aralık 1963 tarihinde TRABZON’DA Maşatlıkta bir ilkokul binasında öğrenime başlandı. İlk öğrencilerini İnşaat ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri oluşturdu. Bu öğrenciler ilk iki yıl Temel Bilimler öğreniminden sonra inşaat ve mimarlık bölümlerinden birini seçerek ve 1967-1968 öğretim yılında öğrenimlerini tamamlayarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Yüksek Mühendis diplomalı ilk mezunları olmuşlardır. İnşaat Mühendisliği Bölümü 1973-1974 yılında 4-yıllık eğitime geçmiş ve ilk 10 yıl içerisinde 549 mezun vermiştir. Bugün mezunlarımızın sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin başlangıç yıllarında öğretim özellikle İstanbul Teknik Üniversitesinden ve İstanbul Üniversitesinden görevli seçkin bir öğretim üyesi kadrosunca yürütülmüştür. Ayrıca oldukça fazla sayıda akademik eleman da bu kadro tarafından yetiştirilmiştir. Bunun üniversitemizin ve İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün başarılarla dolu geçmişindeki etkisi çok büyük olmuştur. Ayrıca programlı bir şekilde yurt dışına gönderilerek doktora öğrenimlerini tamamlayan elemanlar ile, İnşaat Mühendisliği Bölümü günümüzde ülkemizdeki seçkin yerini almıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümümüzde halen 10 profesör, 15 doçent, 9 yardımcı doçent, 29 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi 1 uzman görev yapmaktadır. Bunun yanında yaptırılan doktora çalışmaları ile diğer üniversitelerimiz için çok sayıda akademik eleman yetiştirilmiştir. Bölümümüzde ülkemizin çeşitli çevre ve mühendislik problemleri ile ilgili çok çeşitli araştırma ve incelemeler yapılmıştır.
 
Program Başlıkları

İnşaat Mühendisliği Bölümünde, Tükçe lisans, %100 İngilizce lisans ve lisansüstü eğitim programları olmak üzere üç program mevcuttur. Bu programlara ait başlıklar:

  •  İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı,
  •  İnşaat Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı,
  •    Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programı,

biçimindedir.


Programın Türü


İnşaat Mühendisliği Bölümünün lisans programında I. Öğretim ve II. Öğretim mevcuttur. II. Öğretime 2005 yılında 62 öğrenci ile başlanılmış olup, 2012 yılından bu yana bu öğretime yeni öğrenci alınmamaktadır. Ayrıca, 16.09.2015 tarihli bölüm akademik kurul ve 21/01/2016 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başkanlığı kararı ile I. Öğretime öğretim dili %100 İngilizce ve zorunlu hazırlık sınıfı olan 40 kişilik (tek grupta devam edilecek) bir programı açılmıştır. Bu programa 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alınacaktır. Lisansüstü programında ise eğitim yalnızca normal öğretimde yürütülmektedir.