Akreditasyon Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme

1. Programın Eğitim Amaçlarına İlişkin Düzenleme

Üniversite bilgi paketi ile programın internet sayfasındaki uyumsuzluk düzeltilmiş ve yapılan paydaş toplantılarında paydaşların önerileri doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmıştır.

2. Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Verilerinin Kullanılması

Ölçme ve değerlendirme sistemi içerisinde kullanılan anketler belirli aralıklar ile güncellenmiş olup, bu anketler öğrencilere her yarıyıl uygulanmaya devam edilmiştir. Anketler sonucunda elde edilen sonuçlar, dönemsel olarak bölüm sitesinde yayınlanmış (http://www.ktu.edu.tr/insaat-anketsonuclari) ve ilgili öğretim üyesine/elemanına verilerek bu sonuçların incelenmesi ve ders dosyasına yerleştirilerek muhafaza edilmesi yönünde gerekli bilgiler verilmiştir.

Bunlara ilaveten, yeni gelen öğrenci anketleri her yarıyıl başında uygulanmaya devam edilmiş olup, öğrencilerin sosyo-ekonomik değerlendirilmesi bölüm içerisinde değerlendirilmiştir.

Mezun olan öğrencilerin de mezun anketlerine katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmış, öğrencilerin iletişim bilgilerini içeren veri tabanının genişletilmesi amaçlanmıştır.

İşveren/paydaş anketlerinde geri dönüş almakta ciddi sıkıntılar yaşanmakla birlikte anketlere katılım oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Programımızda yapılan anketler aşağıdaki verilmektedir:

·         Mezun Anketi

·         İşveren/Paydaş Anketi

·         Yeni Öğrenci Anketi

·         Mezuniyet Anketi

·         Staj Anketi

·         Lisans Bitirme Tezi Değerlendirme Anketi

3. Ders Programlarına İlişkin Düzenleme

Ders programı güncellenerek seçmeli ders sayısında artış yapılmıştır. Seçmeli dersler üniversite ve program bazında olmak üzere %65 oranında arttırılarak 23’e çıkartılmıştır. Öğrencilerin bu seçmeli ders tablosundan 9 tanesi bölüm, 4 tanesi de üniversite seçmeli dersi olmak üzere 13 ders seçmeleri sağlanacaktır. Bu derslerin güncellenmesi ile ilgili çalışma 28.03.2014 tarihinde Bölüm Akademik Kurul toplantısında görüşülmüş ve 2014 Güz yarıyılından (bu yana) uygulamaya geçilmesi biçiminde karara bağlanmıştır.

4. Akademik Kadrodaki Gelişmeler

Bölümümüzün her bir Anabilim Dalında, birçok öğretim üyemizin emekli olmasına rağmen, bugün için yeter sayıda öğretim üyesi mevcuttur. Bununla birlikte, Anabilim Dallarının daha da güçlenmesi için yeni öğretim üyeleri de kadrolarımıza katılmaktadır. Kadroların güçlenmesi programların güçlenmesini sağlayacağı gibi, araştırma/geliştirme faaliyetlerini de olumlu etkileyecektir. Bu amaçla yeni öğretim üyelerinin, iç beslenme yanında, farklı disiplinlerde yetişmiş dışarıdan öğretim üyelerinin kadrolarımıza katılmaları için gerekli çabalar da gösterilmektedir.

 

5. Laboratuvar Olanaklarındaki Gelişmeler

Yapılan çalışmalar ile birlikte laboratuvar olanaklarında iyileştirmeler olmuştur. Özellikle 2011 yılından sonra hız kazanan bu iyileştirmeler sonucunda, bilimsel proje bütçeleri ve üniversitemizin destekleri yardımıyla yeni cihaz ve teçhizatlar bölümümüz laboratuvarlarına kazandırılmıştır.

6. Bilimsel Projeler Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğretim üyeleri, son yıllarda birçok bilimsel araştırma projesi (BAP, TÜBİTAK, DPT, SANTEZ vb..) desteği kazanmış ve/veya başvurusunda bulunmuştur. Bazı projelerde üniversitemizin diğer bölümleri ile ortak projeler hazırlanırken, bazı projelerde ise farklı üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Son üç yıl içerisinde başvuru yapılan ve/veya destek alan projelerin içerikleri hazırlanmakta olup bölüm ziyaretimiz sırasında sunulması amaçlanmaktadır.

7. Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Yayınlar Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri vb..), son yıllarda birçok bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası bilimsel literatüre kazandırmıştır. Özellikle yeni atama kriterlerinin de etkisi ile birlikte, yapılan teorik ve deneysel çalışmalar hızlı bir şekilde yayına dönüştürülmekte olup, bu çalışmalarda farklı disiplinler arası özgünlüğe de katkı sağlanmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanlarının son üç yıl içerisinde yapmış oldukları bilimsel çalışmalarının (ulusal ve/veya bildiri, makale vb..) içerikleri hazırlanmakta olup, ilgili dosyaların bölüm ziyaretimiz sırasında sunulması amaçlanmaktadır.

8. Yarışmalar Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğrencileri, son beş yıl içerisinde birçok öğrenci yarışmasına katılarak önemli dereceler elde etmişlerdir. Öğrencilerin yarışmalara katılımları sırasında gerekli maddi destek, üniversitemiz, dekanlık ve bölüm başkanlığı ile serbest piyasada görev yapan oda temsilcileri ve mühendisler gibi, paydaşlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Yarışmaya katılan ekiplere bölümümüz öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte olup, çok yoğun çalışmalar sonucunda birçok derece elde edilmektedir. Son beş yılda elde edilen yarışma ödülleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • 2013 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 3.’lüğü
 • 2013 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 4.’lüğü
 • 2014 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 3.’lüğü
 • 2014 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Mansiyon Ödülü
 • 2014 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                  Türkiye 1.’liği
 • 2014 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                 Türkiye 3.’lüğü
 • 2014 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                 Yarışma Ruhu Ödülü 
 • 2015 yılı Depreme Dayanıklı Bina Yarışması                                           Dünya 5.’liği  
 • 2015 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                 Türkiye 1.’liği   
 • 2015 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                 Türkiye 2.’liği 
 • 2016 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                 Türkiye 1.’liği  
 • 2016 yılı Design Togather Yarışması                                                       Türkiye 1.’liği   
 • 2016 yılı Design Togather Yarışması                                                       Türkiye 3.’lüğü 
 • 2017 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                 Türkiye 1.’liği