Z_14_7_Kadin Cınayetlerınde Şıddetı Sergılemek: Şefıka Etık Vakasi Üzerıne Bır İnceleme

KADIN CİNAYETLERİNDE ŞİDDETİ SERGİLEMEK: ŞEFİKA ETİK VAKASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yurdagül BEZİRGAN ARAR

Öz

Habertürk Gazetesi, 07 Ekim 2011 tarihli sürmanşet haberinde “Kadına şiddette son nokta” başlığıyla kocasından şiddet gören ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şefika Etik’in fotoğrafını kullandı. Fotoğraf oldukça çarpıcıydı; yarı çıplak haldeki kadının sırtında bıçakla uzandığı anı gösteriyordu ve olaya ilişkin şiddetin en ağır biçimini temsil ediyordu. Bu fotoğrafın gazetede kullanılması hem diğer gazeteciler hem de okurlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kimilerine göre bunun nedeni gazetenin reyting kaygısıydı ve etik bir ihlaldi; kimilerine göre de şiddeti yeniden üretiyor, kadın haklarını yerle bir ediyordu. Fotoğrafı yayınlama kararı alan gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı eleştiri oklarının hedefinde yer aldı ve ertesi günkü yazısında, kararını ve nedenlerini savundu.

Bu çalışmada, söz konusu örnek olaydan yola çıkarak medyatik sergilemenin nesnesine dönüşen kadına şiddet olgusu incelenecektir. Şiddetin sergilenmesine ilişkin okurların, STK’ların, meslek örgütlerinin ve gazetecilerin tepkilerinden yola çıkarak bir tartışma geliştirilecektir. Medyanın ve okurun şiddetle ilişkisi, şiddeti üretme, tüketme, şiddete tepki verme boyutlarında ortaya çıkan çifte standartlara, haz temelli görünümlere, şiddetin “sıradan”la, mahrem olanla ve politik olanla ilişkisine dair alternatif bir bakış açısı ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, şiddet, Şefika Etik, Habertürk, Fatih Altaylı.

 

SHOW VIOLENCE IN WOMEN’S MURDERS: AN ANALYSIS ON THE ŞEFİKA ETİK CASE STUDY

Abstract

Daily Haberturk, printed the photograph of Sefika Etik adding to the news headed “The last point of voilence to women”, who exposed to violence and killed stabbing in the back by her husband, in 07 October 2011. The photograph was rather striking; woman was bare to the waist, there was a knife in her back and she was lying on the floor. This photograph displayed the most severe form of event-related voilence. Other journalists and readers reacted because of printing this photograph in the newspaper. Acording to some, it shows the rating concern of newspaper and it was an ethical issue; accordig to the others the voilence was reproduced by this photograph and it was razed to the rights of women. General editor Fatih Altaylı was a target of criticizm who printed the photograph in the newspaper and he argued his decision and its causes in own column the day after.

In this study, will be examined the phenomenon of voilence against women turned into an object of mediatic display taking of from this case. Ethical dimension related displaying violence will be evaluated analysing the reactions of readers and the comments of the other journalists.

Keywords: Woman, violence, Şefika Etik, Habertürk, Fatih Altaylı.