Z_14_2_Türkıyede Doğal Reklam: Bır İnternet Reklamcilik Yöntemı Olarak Türkıyede Doğal Reklamin İncelenmesı

TÜRKİYE’DE DOĞAL REKLAM: BİR İNTERNET REKLAMCILIK YÖNTEMİ OLARAK TÜRKİYE’DE DOĞAL REKLAMIN İNCELENMESİ

 

Eylem ARSLAN

Öz

İnternetin gündelik hayatta etki alanını genişletmesi ve mobil kullanımın her geçen gün artmasıyla birlikte, bir reklam mecrası olarak kullanımı da aynı oranda büyümüştür. İnternet mecrasında en yaygın kullanılan yöntem olan banner reklamlara yönelik kullanıcı farkındalığının azalması ve reklam önleyici yazılımların yaygın hale gelmesiyle birlikte hedef kitleye daha etkin bir şekilde ulaşılması için yeni ve farklı internet reklamcılığı yöntemleri aranmaya başlanmıştır. Bu arayışın sonunda farklı nitelikteki sitelerde yayınlanabilen, yer aldığı sitenin içeriğine, fonksiyonuna ve tasarımına uygun hazırlanan içeriklerden oluşan doğal reklamlar, bir internet reklamcılık yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda yer alan sponsorlu paylaşımlar, Google, Yandex gibi arama motorlarında yer alan reklamlar, editöryel içeriklerin bulunduğu haber veya içerik portallarında (Buzzfeed, Onedio gibi) marka adıyla birlikte kullanılan içerikler doğal reklam uygulamaları arasında yer almaktadır.

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez 2010 yılında, Türkiye’de ise 2013 yılında uygulanan yöntem, çok yeni olmasına karşın reklam bütçesindeki payını her geçen yıl artırmaktadır. Bu çalışma kapsamında, gelecekte banner reklamlar kadar, hatta ondan daha etkili ve yaygın olacağı öngörülen bir internet reklamcılık yöntemi olarak doğal reklamın ne olduğu, Türkiye’de nasıl bir gelişim gösterdiği, bu yöntemi kullanan reklam ajansları, örnekler eşliğinde kullanım şekilleri, avantaj ve dezavantajları ve son olarak uygulama esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Literatür taramasının yanı sıra Türkiye’de doğal reklam yöntemini kullanan reklam ajanslarına mail yoluyla çeşitli sorular yöneltilerek gerekli bilgiye ulaşılmıştır. Bu yolla bir internet reklamcılık yöntemi olarak gelecekte daha yaygın ve etkin kullanılacağı öngörülen doğal reklamın Türkiye özelinde tüm yönleriyle incelenmesi, böylece bu alanda var olan Türkçe bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de doğal reklam, internet reklamcılığı, banner reklamlar, içerik pazarlama, advertorial.

 

 

NATIVE ADVERTISING IN TURKEY: EXAMINING NATIVE ADVERTISING IN TURKEY AS A FORM OF ONLINE ADVERTISING METHOD

Abstract

As the internet has expanded its influence area in everyday life and mobile usage has been increasing day by day, the use of the internet as an advertising medium has also grown.  Because of the decrease of the user awareness towards banner ads which is the most widely used advertising method on the internet and becoming widespread of ad blockers, advertisers has started to search new and different methods in order to reach the target group more effectively. At the end of this search, native ads which are composed of content prepared in line with the contents, function and design of the site that can be published in different quality sites have started to be used as an internet advertising method. Sponsored ads on social Networks such as Facebook and Twitter, ads on search engines such as Google and Yandex, content used in conjunction with the brand name in news or content portals (such as Buzzfeed, Onedio) which contain editorial content are part of the native ads.

The method applied for the first time in the United States in 2010 and in Turkey in 2013 has been increasing its share in the advertising budget year by year, although it is very new. In the scope of this study, native advertisement as an internet advertising method which is predicted to be more effective and widespread than banner ads in the future is examined in the ways of its definition, how it developed in Turkey, the advertising agencies which use this method, how it is used in the context of examples, advantages and disadvantages, and finally what should be considered during implementation.

In addition to the literature review, various questions are sent to the advertising agencies using this method in Turkey and by this way necessary information has been reached. In this way, as an internet advertising method, the native advertisement which is expected to be used more widely and effectively in future will be examined in all aspects for Turkey, so that it is aimed to eliminate the lack of Turkish information in this area.

 

KeyWords: Native ads in Turkey, internet advertising, banner ads, content marketing, advertorial.[1] Geliş Tarihi: 29/04/2017 • Kabul Tarihi:12/06/2017

 

[2] Dr., Ege Üniversitesi Rektörlüğü, eylemarslan@gmail.com

Tam Metin PDF