Yayın Şartları

Yayın Şartları / Terms of publishing

 1.     Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, hakemli bir dergi olup, Güz ve Yaz olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Gerektiğinde özel sayılar çıkarılabilecektir. 

2.     Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisinde, başta iletişim olmak üzere, yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve turizm gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarında bilimsel ve özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makaleler, çeviriler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayınlanmaktadır. Çalışmaların dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. 

3.     Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olması tercih edilir. Bununla birlikte, herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ancak yayınlanmamış olan çalışmalar da yayınlanabilmektedir. Bu durumlarda, çalışmanın daha önce sunulmuş olduğu toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir. 

4.     Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar veya yazarlara ait olup Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi’ni bağlamaz. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi bütün yayın haklarına sahip olur. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar yayın haklarını Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi’ne devretmiş olurlar. Makale gönderecek olan bütün yazarların Yayın Hakkı Devir Formunu doldurup imzalayarak, dergi adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 5.     Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler, editör ve yardımcı editörler tarafından şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup, genel olarak dergide yayınlanmaya değer olup olmadığına karar verilmekte ve daha sonra hakemlere gönderilmektedir. Makale ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hangi makalenin hangi hakemlere gönderileceğine hakemlerin ve makalelerin ilgi alanlarına göre karar verilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. 

6.     Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayınlanmak üzere sıraya alınır. İki hakemden de olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale hiçbir surette yayınlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayınlanmasına (kabul), düzeltme, ekleme veya çıkarma istenmesine (düzeltme) veya yayınlanmamasına (ret)  karar verilmekte olup bu karar yazar veya yazarlara en çok iki ay içerisinde bildirilmektedir. 

7.     Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda yazara başvurulur ve yazarın gerekli düzeltmeleri tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme verilen makaleler yazarı veya yazarları tarafından belirtilen süre içerisinde düzeltilmedikçe yayınlanmaz.