KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 

CİLT/VOL:5 (15) 2018

       
 

EDİTÖRDEN

     

Tam Metin

   Şahinde YAVUZ        1
           

 1 

MEDYANIN CİNSİYETÇİ SÖYLEMİNDE ANOMİK VE DİKOTOMİK UNSURLAR: AYŞEGÜL TERZİ ÖRNEĞİ 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

  Mustafa YAĞBASAN - Merve BARUT        2-21

 

SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK AYRIMCI VE ÖTEKİLEŞTİRİCİ SÖYLEMİN YEREL MEDYADA YENİDEN ÜRETİLMESİ

 

Özet

 

Tam Metin PDF

  Hakan ALP        22-37

 

KIRBAÇSIZ EFENDİLER ZİNCİRSİZ KÖLELER:  TÜRK SİNEMASINDA İKTİDAR BAĞLAMINDA EFENDİ-KÖLE DİYALEKTİĞİ 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Nergiz KARADAŞ       38-54 

 

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA 2006-2016 YILLARI ARASINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE İLİŞKİN BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ  

 

Özet

 

Tam Metin PDF

  Ebru DAVULCU - Emel Tanyeri MAZICI       55-73 

 

  

      

Kitap Tanıtımları / Eleştirileri

Manuel Castells , İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler

Tam Metin

Semra Geçkin Onat 75-83 

 

Elektronik Dergi Kitap Versiyonu

Atatürk Diyor ki
 
 
İndeksler
 

Academia Sosyal Bilimler (ASOS)

 SOBİAD