KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 

CİLT/VOL:4 (14) 2017

       
 

EDİTÖRDEN

     

Tam Metin

   Şahinde YAVUZ        1
           

 1 

GÖSTERİŞSİZ TÜKETİM KAVRAMI BAĞLAMINDA TÜKETİCİ ALGISI 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

  Nurhan Babür TOSUN - Yelda ÜLKER         2-18

 

TÜRKİYE’DE DOĞAL REKLAM: BİR İNTERNET REKLAMCILIK YÖNTEMİ OLARAK TÜRKİYE’DE DOĞAL REKLAMIN İNCELENMESİ 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Eylem ARSLAN        19-42

 

CHRISTOPHER NOLAN’IN BATMAN-KARA ŞÖVALYE FİLMİNİN GREİMAS’IN EYLEYENSEL ÖRNEKÇESİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Gufran DÜNDAR- Eylem ŞENTÜRK KARA        43-58 

 

SAKİN ŞEHİRLERDE TOPLUMSAL KATILIM:  SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA KADINLARIN ROLÜ   

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Şule Yüksel ÖZMEN-Haluk BİRSEN-Özgül BİRSEN       59-71

 

AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE (CERN) YAPILAN HIGGS BOZONU ARAŞTIRMASININ İNTERNET MEDYASINDA SUNUMU 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Özgehan ÖZKAN        92-103

 

ERKEK YAŞAM TARZI DERGİLERİ BİZE NE SÖYLÜYOR? 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Şahinde YAVUZ       124-145 

 

KADIN CİNAYETLERİNDE ŞİDDETİ SERGİLEMEK: ŞEFİKA ETİK VAKASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Yurdagül BEZİRGAN ARAR       104-123 

8 


TELEVİZYON REKLAMLARINDA YARATICI STRATEJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN NİCELİKSEL BİR ÇALIŞMA  

  Özet   Tam Metin PDF 
   Haluk Akarsu         124-145 

 

 

Elektronik Dergi Kitap Versiyonu

Atatürk Diyor ki
 
 
İndeksler
 

Academia Sosyal Bilimler (ASOS)