KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 

CİLT/VOL:5 (16) 2018

       
 

EDİTÖRDEN

     

Tam Metin

   Şahinde YAVUZ        1
           

 1  

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİBER GÜVENLİK ALGISI 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

  Bahar EROĞLU YALIN-Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI        2-14

2  

TÜRK VE AMERİKAN POPÜLER SİNEMASINDA SUÇUN ESTETİĞİ

 

Özet

 

Tam Metin PDF

  Gökhan GÜLTEKİN        15-39

3  

 SEÇMENLERİN, OLUMLU/OLUMSUZ SİYASAL REKLAMLARIN KAYNAĞINA YÖNELİK TUTUMLARI

 

Özet

 

Tam Metin PDF

   Ömer KUTLU- Ferruh UZTUĞ       40-71 

4  

 
YEREL FUTBOL TAKIMI MARKA ÇAĞRIŞIMLARININ KEŞFEDİLMESİ 

 

Özet

 

Tam Metin PDF

  N. Bilge İSPİR- Deniz KILIÇ       72-82 

 

5  

  WEIMAR CUMHURİYETİ'NDE BOLŞEVİZM'İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA ALMAN PROPAGANDA POSTERLERİNDE KULLANIMI

  Özet    Tam Metin PDF 
  Caner ÇAKI      
83-101 


  

      

Kitap Tanıtımları / Eleştirileri

 

 

   

 

Elektronik Dergi Kitap Versiyonu

Atatürk Diyor ki
 
 
İndeksler
 

Academia Sosyal Bilimler (ASOS)

 SOBİAD