Dekan  Haydar AKYAZI  7354-7277 0462 248 79 61
Dekan Yrd.  Bahar YALIN  7376 0462 377 73 77
Dekan Yrd.             7377 0462 377 73 76
Dekan Sekreteri  Ayşe  ŞEREF  7354 0462 248 79 61
Fakülte Sekreteri  Ahmet ŞAHİN  7311 0462 377 73 11 - 248 79 61
Ayniyat/Tahakkuk/Satınalma  Cengiz IŞKIN  7372           0462 377 73 72
Yazı İşleri   Tülay ÖZTÜRK  7372 0462 377 73 30
Yazı İşleri  İnci  ALTIN  7330 0462 377 73 30
Bilgi İşlem-WEB  Ali Osman      ÖZAKGÜN   6693 0462 248 23 05
Toplantı Salonu          6838 0462 248 23 05
Kütüphane - Okuma Salonu    Esat ERGENÇ  6692 0462 248 23 05
Teknik Birim  Mustafa AKDEMİR  6691 0462 248 23 05
Şoför  Hayati TAŞ  6691 0462 248 23 05
Çay Ocağı  Hasan ERTEM  6837 0462 248 23 05 
Çay Ocağı  Vesile AYDIN  6837 0462 248 23 05 
Güvenlik   Yavuz Selim ÖZTÜRK  6848 0462 248 23 05
         
Bölüm Sekreteri Gamze ÇABUK 7379 0462 377 73 79
Bölüm Başkanı Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI 7295 0462 248 23 05
Bölüm Başkanı Yrd. Özer SİLSÜPÜR 7316 0432 377 73 13
ABD Başkanı Erdem TAŞDEMİR 7334 0462 248 23 05
  Şahinde  YAVUZ 7371 0462 377 73 71
  Çiğdem Şahin BAŞFIRINCI  7295 0462 377 72 95 
  Bahar YALIN  7331  0462 377 73 31 
  Gülcan ŞENER 6697 0432 248 23 05 
  Pınar AYDOĞAN 6697 0462 248 23 05
  Murat TOPAL 7332 0462 248 23 05
  Bahadır Burak SOLAK 6829 0462 248 23 05
  İbrahim Ethem ERDİNÇ 7317 0462 377 73 36
  Yasemin ORHANOGLU 7317 0462 377 73 36
Bölüm Sekreteri Şafak ŞAHİN 6690 0462 248 23 05
Bölüm Başkanı V.  Şule Yüksel ÖZMEN 7313 0462 377 73 13
ABD Başkanı Yavuz  BAYRAM 6696 0462 248 23 05
Aynur  KÖSE 7333 0462 377 73 33
  Özge Han ÖZKAN 6675 0462 248 23 05
  Serap LOKUMCU 6674 0462 248 23 05
Ekin Kadir ŞELÇUK 6695 0462 248 23 05
   Aygün ÖZSALİH        6670 0462 248 23 05
Onur OĞUR 6694 0462 248 23 05
  Mehmet Emir YILDIZ 6673 0462 248 23 05
Bölüm Sekreteri Şafak         ŞAHİN           6690 0462 377 66 90
Bölüm Başkanı- ABD Başkanı Bahar     YALIN   7331 0462 377 73 31
RADYO KTÜ  Nuri KÖSE 3400 0462 377 34 00
  Şebnem MODİRİ 6889  UZEM
  Sibel MERT 6889  UZEM 
  Sibel KABA 6843  
  Hüseyin GENÇALP 6843  

 

Son Güncelleme : 27-10-2017

Dergimize Buradan Ulaşabilirsiniz. (KTU server)

 

Ocak 2011 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi'nin 11. sayısı ile karşınızdayız. İnternet üzerinden 2146-3212 ISSN nosu ile yayınlanan dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmakta ve dergi yılda iki kez çıkmaktadır. Bununla birlikte derginin gündeme göre özel sayıları da çıkarılabilecektir.

Derginin amacı Türkiye'deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır.Bu kapsamda KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi ulusal nitelikteki Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) indeksinde taranmaktadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

Derginin amacı Türkiye’deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

 Dergide iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makalelere, kitap tanıtımlarına ve eleştirilerine, makale eleştirileri ile örnek olay çalışmalarına da yer verilecektir.

 Dergi yöntem bilim açısından zenginlik ve çeşitlilik ilkelerine açık olup, yazılarda kullanılan yöntem  “çalışmanın amacına uygunluk” çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırmaya ve kurama dayalı makaleler ve iletişimle ilgili sosyal bilim dallarındaki çalışmaların her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler dergide yayınlanabilir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir. Danışma ve Hakem Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alanında uzman değerli öğretim üyeleri görev almaktadır. Derginin hakem kurulunda ayrıca yer almak isteyenlerin www.iletisimarastirmalari.com/index.php/yazma-kurallar adresindeki Danışma/Hakem Kuruluna Katılma İsteği Formunu eksiksiz biçimde doldurup imzaladıktan sonra dergimize posta ya da e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen makaleler içerik ve biçim açısından incelendikten sonra yazarın kimliğini bilmeyen hakemlerce değerlendirilir. Dergiye makale gönderilmesi ile hakem değerlendirme sürecinin tamamlanarak yazara geri dönülmesi en çok iki ay sürecektir. Yayın önerilerinin iletisimarastirmalari@iletisimarastirmalari.com

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Dergimizin gelecek sayılarında görüş ve önerilerinizden yararlanmak, dergimizi yüksek başarı düzeyine ulaştıracak ve dergi yönetimi olarak bizleri de memnun edecektir.

 

 

1  

Farabi ve Erasmus Belgeleri  tıklayınız...

2   İzin Dönüş Dilekçesi Formu tıklayınız...
3   Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu tıklayınız...
4   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 2 tıklayınız...
5   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 1 tıklayınız...
6   Yeşil Pasaport tıklayınız...
7   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
8   Personel İlişik Kesme Belgesi tıklayınız...
9   Doğum Yardımı Dilekçe Örneği tıklayınız...
10   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
11   İşçi izin Formu tıklayınız...
12   İdari Personel Mazeret (Saatlik) izin istek Formu tıklayınız...
13   Personel Nakil Bildirimi tıklayınız...
14   Mal Bildirim Formu tıklayınız...
15   Konut Talep Formu tıklayınız...
16   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
17   Kadro Talep Formu tıklayınız...
18   Gri Pasaport tıklayınız...
19   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
20   Aile Durum Bildirim Formu tıklayınız...