Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi üzerine, YÖK ve MEB’in (09.06.2003 gün ve 14407 sayılı yazısı ile) uygun  bulması  sonucu,  “28.03.1983  Tarihli  ve  2809  Sayılı  Kanunun  Değişik  Ek  30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca, 17.06.2003 tarihinde alınan kararla (Karar Sayısı:2003/5782) kurulmuştur.

 

KTÜ İletişim Fakültesi, İletişim Fakültesi olarak Türkiye’de 25’inci, Devlet üniversiteleri dikkate alındığında 16’ncı sırada, ve KTÜ’nün 19’uncu fakültesi olarak resmen kuruldu. Fakülte, Ankara’nın doğusunda 4’üncü, Karadeniz Bölgesinde ise ilk İletişim Fakültesi olmuştur.

 

Yine   2003   yılında,   KTÜ   İletişim   Fakültesi’nin   bölüm   temelindeki   yapılandırılması, ülkemizde eğitim vermekte olan diğer iletişim fakültelerinin akademik yapısına paralel bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu yapılandırmaya göre KTÜ İletişim Fakültesi; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü: Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.12.2003 tarihli kararları, 15.12.2003*026091 gün ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-2478 sayılı yazıları ile kurulmasına karar  verilen Halkla  İlişkiler  ve Reklamcılık  Bölümü;  16.03.2007  tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek YÖK Başkanlığının 27.03.2007*007777 – B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.01-115 sayılı olurları ve KTÜ Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.04.2007 gün ve 080/214 sayılı yazıları gereği 3 öğretim üyesi ile Hazırlık Sınıfına 40 öğrenci alarak   eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Aralık 2012 yılı itibari ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde öğrenci sayısı 282’ye; öğretim üyesi sayısı 4’e, araştırma görevlisi sayısı ise 7’ye yükselmiştir.

 

Gazetecilik  Bölümü:  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulunun  05.12.2003  tarihli  kararları,15.12.2003*026091 gün ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-2478 sayılı yazıları ile kurulmasına karar verilen Gazetecilik Bölümü; 25.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun Toplantısında  görüşülerek  YÖK  Başkanlığının  06.06.2011  gün  ve  B.30.0.EÖB.301.01-3702/023689 sayılı  olurları ve KTÜ Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 17.06.2011 gün ve 080/460 sayılı yazıları gereği  2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 5 öğretim üyesi ile Hazırlık Sınıfına 30 öğrenci alarak   eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Aralık 2012 yılı itibari ile  Gazetecilik Bölümü’nde öğrenci sayısı 79’a; öğretim üyesi sayısı 6’ya, araştırma görevlisi sayısı ise 4’e yükselmiştir.

 

Radyo-TV ve Sinema Bölümü: Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.12.2003 tarihli kararları, 15.12.2003*026091 gün ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-2478 sayılı yazıları ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Gazetecilik bölümleri ile birlikte kurulmasına karar verilen Radyo-TV ve Sinema Bölümü öğretim elemanı ve teknik donanımın eksikliği nedeni ile eğitim-öğretim hayatına henüz başlayamamıştır. 20.09.2012 tarihinde fakültemiz öğretim üyelerinden bir bölüm başkanı ataması yapılmış olup, Aralık 2012 itibari ile bu bölümümüzde bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.  YÖK kriterleri, fiziksel altyapı  ve teknik donanım sağlandığında bu bölümümüzde de eğitim-öğretime başlanacaktır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

 

Son Güncelleme : 08-12-2016

Dergimize Buradan Ulaşabilirsiniz. (KTU server)

 

Ocak 2011 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi'nin 11. sayısı ile karşınızdayız. İnternet üzerinden 2146-3212 ISSN nosu ile yayınlanan dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmakta ve dergi yılda iki kez çıkmaktadır. Bununla birlikte derginin gündeme göre özel sayıları da çıkarılabilecektir.

Derginin amacı Türkiye'deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır.Bu kapsamda KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi ulusal nitelikteki Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) indeksinde taranmaktadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

Derginin amacı Türkiye’deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

 Dergide iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makalelere, kitap tanıtımlarına ve eleştirilerine, makale eleştirileri ile örnek olay çalışmalarına da yer verilecektir.

 Dergi yöntem bilim açısından zenginlik ve çeşitlilik ilkelerine açık olup, yazılarda kullanılan yöntem  “çalışmanın amacına uygunluk” çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırmaya ve kurama dayalı makaleler ve iletişimle ilgili sosyal bilim dallarındaki çalışmaların her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler dergide yayınlanabilir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir. Danışma ve Hakem Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alanında uzman değerli öğretim üyeleri görev almaktadır. Derginin hakem kurulunda ayrıca yer almak isteyenlerin www.iletisimarastirmalari.com/index.php/yazma-kurallar adresindeki Danışma/Hakem Kuruluna Katılma İsteği Formunu eksiksiz biçimde doldurup imzaladıktan sonra dergimize posta ya da e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen makaleler içerik ve biçim açısından incelendikten sonra yazarın kimliğini bilmeyen hakemlerce değerlendirilir. Dergiye makale gönderilmesi ile hakem değerlendirme sürecinin tamamlanarak yazara geri dönülmesi en çok iki ay sürecektir. Yayın önerilerinin iletisimarastirmalari@iletisimarastirmalari.com

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Dergimizin gelecek sayılarında görüş ve önerilerinizden yararlanmak, dergimizi yüksek başarı düzeyine ulaştıracak ve dergi yönetimi olarak bizleri de memnun edecektir.

 

Aile Durum Bildirim Formu tıklayınız...

Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...

Doğum Yardımı Dilekçe Örneği tıklayınız...

Gri Pasaport tıklayınız...

Personel İlişik Kesme Belgesi tıklayınız...

Kadro Talep Formu tıklayınız...

Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...

Konut Talep Formu tıklayınız...

Mal Bildirim Formu tıklayınız...

Personel Nakil Bildirimi tıklayınız...

Yeşil Pasaport tıklayınız...

Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 1 tıklayınız...

Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 2 tıklayınız...

Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu tıklayınız...

İdari Personel Mazeret (Saatlik) izin istek Formu tıklayınız...

İşçi izin Formu tıklayınız...

İzin Dönüş Dilekçesi Formu tıklayınız...

Farabi ve Erasmus Belgeleri tıklayınız...

Radyomuzun Web Sayfasına Buradan Ulaşabilirsiniz...

 

 

Radyo KTÜ 1998 yılında KTÜ rektörlüğüne bağlı çalışan bir öğrenci topluluğu olarak yayına başlamıştır ve şu anda KTÜ İletişim Fakültesine bağlı olarak 106.2 frekansından yayın hayatına devam etmektedir. Yayına ilk başladığı yıllarda oldukça kısıtlı imkanlarla zoru başaran kadro, radyomuzun bugünlere gelmesinde büyük emeğe sahip olup şimdiki daha elverişli olan imkanların alt yapısını hazırlamış ve kişiden kişiye el değiştiren bayrak yarışında bugün çalışan ekibe izlemesi gereken yolu göstermiştir. Bugün ve bundan sonra gelecek olan ekip sürekli değişen ve gelişen imkanlarla hep daha kaliteliyi sizlerle paylaşmaya devam edecektir. 

Yayıncı kadrosu tamamen öğrencilerden oluşan radyomuzda olabildiğince farklı müzik tarzı ve farklı formattaki programlarla daha geniş dinleyici kitlesini yakalanmaya çalışmaktayız. Programlar hazırlanırken hayatın her kesiminden başlıklara yer vermeye çalışılır ve gündemde olan konularla ilgili uzman kişilerle gerçekleştirilen söyleşi ve tartışma programlarıyla da daha zengin bir yayın kuşağı hazırlanmaktadır. Her sene yapılan seçmelerle aramıza katılan arkadaşlarımız hem aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın yerini doldurmakta hem de taze kan olarak radyonun geleceğini devam ettirecek kalifiye kadroyu oluşturmaktadır. Yakın zaman içersinde çalışmaları devam eden projeler tamamlandığında hem daha geniş bir dinleyici ağına ulaşmayı hem de daha profesyonel ekipmanlarla daha büyük işler başarmayı hedefliyoruz. Amacımız sadece bir öğrenci radyosu olmak değil yerel basında da söz sahibi olabilecek potansiyeli yakalamaktır. Kısaca sloganımız olan "Kentin en genç, en dinamik, en akademik radyosu!" tümcesini esas alıp yolumuza devam etmekteyiz...