Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi üzerine, YÖK ve MEB’in (09.06.2003 gün ve 14407 sayılı yazısı ile) uygun  bulması  sonucu,  “28.03.1983  Tarihli  ve  2809  Sayılı  Kanunun  Değişik  Ek  30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca, 17.06.2003 tarihinde alınan kararla (Karar Sayısı:2003/5782) kurulmuştur.

KTÜ İletişim Fakültesi, İletişim Fakültesi olarak Türkiye’de 25’inci, Devlet üniversiteleri dikkate alındığında 16’ncı sırada, ve KTÜ’nün 19’uncu fakültesi olarak resmen kuruldu.

Fakülte, Ankara’nın doğusunda 4’üncü, Karadeniz Bölgesinde ise ilk İletişim Fakültesi olmuştur. 2003   yılında,   KTÜ   İletişim   Fakültesi’nin   bölüm   temelindeki   yapılandırılması, ülkemizde eğitim vermekte olan diğer iletişim fakültelerinin akademik yapısına paralel bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu yapılandırmaya göre KTÜ İletişim Fakültesi; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü: Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.12.2003 tarihli kararları ile kurulması kara verilen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü 16.03.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek YÖK başkanlığının olurları ile 2007-2008 yılında eğitime hayatına başlamıştır.

Gazetecilik  Bölümü:  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulunun  05.12.2003  tarihli  kararları ile kurulmasına karar verilen Gazetecilik Bölümü; 25.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek YÖK başkanlığının olurları ile 2011-2012 yılında eğitime  hayatına başlamıştır.

Radyo-TV ve Sinema Bölümü: Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.12.2003 tarihli kararları, Radyo-TV ve Sinema Bölümü, öğretim elemanı ve teknik donanımın eksikliği nedeni ile eğitim-öğretim hayatına henüz başlamamıştır. 

 

Son Güncelleme : 04-12-2017

Dergimize Buradan Ulaşabilirsiniz. (KTU server)

 

Ocak 2011 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi'nin 11. sayısı ile karşınızdayız. İnternet üzerinden 2146-3212 ISSN nosu ile yayınlanan dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmakta ve dergi yılda iki kez çıkmaktadır. Bununla birlikte derginin gündeme göre özel sayıları da çıkarılabilecektir.

Derginin amacı Türkiye'deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır.Bu kapsamda KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi ulusal nitelikteki Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) indeksinde taranmaktadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

Derginin amacı Türkiye’deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

 Dergide iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makalelere, kitap tanıtımlarına ve eleştirilerine, makale eleştirileri ile örnek olay çalışmalarına da yer verilecektir.

 Dergi yöntem bilim açısından zenginlik ve çeşitlilik ilkelerine açık olup, yazılarda kullanılan yöntem  “çalışmanın amacına uygunluk” çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırmaya ve kurama dayalı makaleler ve iletişimle ilgili sosyal bilim dallarındaki çalışmaların her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler dergide yayınlanabilir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir. Danışma ve Hakem Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alanında uzman değerli öğretim üyeleri görev almaktadır. Derginin hakem kurulunda ayrıca yer almak isteyenlerin www.iletisimarastirmalari.com/index.php/yazma-kurallar adresindeki Danışma/Hakem Kuruluna Katılma İsteği Formunu eksiksiz biçimde doldurup imzaladıktan sonra dergimize posta ya da e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen makaleler içerik ve biçim açısından incelendikten sonra yazarın kimliğini bilmeyen hakemlerce değerlendirilir. Dergiye makale gönderilmesi ile hakem değerlendirme sürecinin tamamlanarak yazara geri dönülmesi en çok iki ay sürecektir. Yayın önerilerinin iletisimarastirmalari@iletisimarastirmalari.com

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Dergimizin gelecek sayılarında görüş ve önerilerinizden yararlanmak, dergimizi yüksek başarı düzeyine ulaştıracak ve dergi yönetimi olarak bizleri de memnun edecektir.

 

 

1  

Farabi ve Erasmus Belgeleri  tıklayınız...

2   İzin Dönüş Dilekçesi Formu tıklayınız...
3   Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu tıklayınız...
4   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 2 tıklayınız...
5   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 1 tıklayınız...
6   Yeşil Pasaport tıklayınız...
7   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
8   Personel İlişik Kesme Belgesi tıklayınız...
9   Doğum Yardımı Dilekçe Örneği tıklayınız...
10   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
11   İşçi izin Formu tıklayınız...
12   İdari Personel Mazeret (Saatlik) izin istek Formu tıklayınız...
13   Personel Nakil Bildirimi tıklayınız...
14   Mal Bildirim Formu tıklayınız...
15   Konut Talep Formu tıklayınız...
16   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
17   Kadro Talep Formu tıklayınız...
18   Gri Pasaport tıklayınız...
19   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
20   Aile Durum Bildirim Formu tıklayınız...