İletişim ve Organizasyon Kulübü

 

İletişim ve Organizasyon Kulübü, öğrencilerin ders dışı zamanlarında akademik, kültürel ve mesleki etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda kulübün gerçekleştirdiği etkinlikleri üç ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar; buluşmalar, eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlik organizasyonlarıdır.

İletişim ve Organizasyon Kulübü, iletişim alanından akademisyenleri, iletişim alanıyla ilgili sektör temsilcilerini, kamu uzmanlarını, toplumun değişik kesimlerinden iletişim becerileriyle ön plana çıkmış isimleri ve son olarak profesyonel yaşamda kariyer sahibi olmuş TRÜ İletişim Fakültesi mezunlarını öğrencilerle ortak bir platformda buluşturmaktadır.

Kulüp aynı zamanda öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli atölye ve eğitim çalışmaları da organize etmektedir.

Bunun dışında Kulüp; sergi, konser, gezi, konferans, panel, söyleşi gibi öğrencilerin aktif olarak her aşamasında görev üstlenebileceği sosyal etkilikler düzenlemektedir.

İletişim ve Organizasyon Kulübü tüm bu etkinlikler aracılığıyla TRÜ İletişim Fakültesi mezunlarının akademik ve pratik anlamda donanım elde etmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.  

 

MİSYON

·         Kulüp üyelerinin teorik bilgilerini hayata geçirebilecekleri pratik bir ortam yaratmak

·         Kulüp üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamalar, eğitimler, geziler, yarışmalar vb. aktiviteler yürütmek

·         Konferanslar, söyleşiler gibi etkinliklerle fakülte ya da üniversite bünyesinde de çeşitli organizasyonlar düzenlemek.

·         Ajanslar, medya kuruluşları, özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile işbirliği yaparak öğrencilerin iletişimle ilgili etkinliklere katılımını sağlamak.

 

VİZYON

Öğrencilerin;

·         İnisiyatif sahibi,

·         Sosyal ilişkileri güçlü,

·         Akılcı,

·         Sağduyulu,

·         Düşünen ve sorgulayan,

·         Özgüven sahibi,

·         Farklılıklara saygılı,

·         Yaratıcı

bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak.