Stratejik Amaç 1- Eğitim-Öğretimin Kalitesini ve Niteliğini Geliştirmek         

Hedef 1- İletişim Fakültesi’nin fiziki koşullarını iyileştirmek ve KTÜTV, Radyo KTÜ, Ajans KTÜ ve Reklam Atölyesi gibi uygulama birimleri için bir ek bina yapılması.

Hedef 2- KTÜ TV’nin kurularak yayına başlamasını sağlamak ve uygulama birimleri (Radyo KTÜ, KTÜTV, Ajans KTÜ, Reklam Atölyesi vb.) için gerekli teknik donanıma sahip olmak

Hedef 3- İletişim Fakültesi bünyesinde Uzaktan Eğitim Merkezi kurulması ve Uzaktan Eğitim sisteminin başlatılması

Hedef 4-Film gösterimleri yapılabilecek cep sineması açmak.

Hedef 5- Önümüzdeki 5 yıl içinde fakültemiz bölümlerine 5 Profesör, 10 Doçent, 20 yardımcı doçent, 20 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi ve 3 uzman alımını gerçekleştirmek

Hedef 6- Fakülte içinde öğrencilerin çalışabilecekleri bir etüd merkezi ile internet ofisinin kurulması

Hedef 7- Kamu ve Özel sektör kuruluşlarına da hizmet vermek üzere medya merkezinin kurulması

Hedef 8- Tüm bölümlerin uygulama birimleri için arşiv ve dokümantasyon altyapısının oluşturulması

Hedef 9- Önümüzdeki beş yıl içinde iletişim alanında yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak

Hedef 10- İletişim sektöründe halen çalışarak deneyim kazanan uzmanlarla atölye çalışmaları yapmak

Hedef 11- Mevcut KTÜ İletişim Öğrenci Uygulama Gazetesi’nin yayın periyodunun sıklaştırılarak (ayda bir) ve sayfa sayısının artırılması

Hedef 12- Medya merkezi bünyesinde uygulamaya yönelik olarak dergilerin çıkarılması

Hedef 13- Ajans KTÜ, KTÜ İletişim Öğrenci Uygulama Gazetesi ve Reklam Atölyesi’nin işlerinin basılabilmesi için dijital baskı makinesi ünitesi kurularak, bu yönde malzeme alımına (dijital baskı makinesi) ve personel teminine (uzman) gidilmesi

Hedef 14- Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının açılması

Hedef 15- Gerekli bölümlerde ikinci öğretim programlarının açılması

Hedef 16- Bina içerisinde ek oda ve derslikler için düzenleme yapılması

 

Stratejik Amaç 2- Bilimsel çalışmalarda ve etkinliklerde niteliksel ve niceliksel artış sağlamak

Hedef 1- Öğretim üyelerinin konferans, seminer, sempozyum, bilimsel araştırma gibi nedenlerle gerçekleştireceği yurt içi ve yurt dışı hareketliliğin desteklenmesi

Hedef 2- Uluslararası yayın indeksleri konusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirerek iş birliği potansiyelini arttırmak

Hedef 3- Ulusal ve uluslararası sempozyum ve atölye çalışmaları düzenlemek


Stratejik Amaç 3- Yardımcı hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yürütülebilmesi için İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi

Hedef 1- Alanında uzman idari personel sayısını artırmak 

Hedef 2- Fakültemiz uygulama birimlerinde yarı zamanlı çalışacak öğrencilerin istihdam edilmesi

 

Stratejik Amaç 4- Kaliteli eğitim-öğretim için gerekli finansal kaynakların geliştirilmesi

Hedef 1- Fakültemiz bünyesinde döner sermaye işletmesinin kurulması

Hedef 2- Trabzonlu iş adamları, dernek, kurum ve kuruluşlardan destek sağlamak

 
Stratejik Amaç 5- Toplumsal katma değer üretmek

Hedef 1- Toplumsal kaynaşmayı sağlamak için öğrencilerin gönüllüğüne dayalı halihazırda yapmakta olduğumuz projeleri zenginleştirmek, bu projelere katılan öğrenci sayısını artırmak ve yeni projeler üretmek

Hedef 2- İletişim ödül organizasyonları ve film festivalleri düzenlemek ve halkın katılımını sağlayarak, toplumsal faydayı desteklemek

Hedef 3- Yerel medya ve fakültemiz iş birliğinin geliştirilerek yerel medyanın gelişimine katkı sağlayacak çalıştaylar düzenlemek

Hedef 4- Mezunlar derneğinin kurulması ve iş birliğinin sağlanması

 

Stratejik Amaç 6- Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirmek

Hedef 1- Öğretim üyelerinin ve elemanlarının AB ve TUBİTAK projeleri yapımının özendirilmesi

Hedef 2- Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içerisinde güncel konularda öğrencilere ve topluma katkı sağlayacak konferanslar düzenlenmesi

Hedef 3- Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren diğer iletişim fakülteleri ile iş birliğinin geliştirilmesi

Hedef 4- Ulusal ve yerel ölçekteki sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak

Hedef 5- Ulusal ve yerel medya kurumları ile iş birliği yapmak

 
 
 
 
 
 
 

Son Güncelleme : 28-01-2014

Dergimize Buradan Ulaşabilirsiniz. (KTU server)

 

Ocak 2011 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi'nin 11. sayısı ile karşınızdayız. İnternet üzerinden 2146-3212 ISSN nosu ile yayınlanan dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmakta ve dergi yılda iki kez çıkmaktadır. Bununla birlikte derginin gündeme göre özel sayıları da çıkarılabilecektir.

Derginin amacı Türkiye'deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır.Bu kapsamda KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi ulusal nitelikteki Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) indeksinde taranmaktadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

Derginin amacı Türkiye’deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

 Dergide iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makalelere, kitap tanıtımlarına ve eleştirilerine, makale eleştirileri ile örnek olay çalışmalarına da yer verilecektir.

 Dergi yöntem bilim açısından zenginlik ve çeşitlilik ilkelerine açık olup, yazılarda kullanılan yöntem  “çalışmanın amacına uygunluk” çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırmaya ve kurama dayalı makaleler ve iletişimle ilgili sosyal bilim dallarındaki çalışmaların her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler dergide yayınlanabilir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir. Danışma ve Hakem Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alanında uzman değerli öğretim üyeleri görev almaktadır. Derginin hakem kurulunda ayrıca yer almak isteyenlerin www.iletisimarastirmalari.com/index.php/yazma-kurallar adresindeki Danışma/Hakem Kuruluna Katılma İsteği Formunu eksiksiz biçimde doldurup imzaladıktan sonra dergimize posta ya da e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen makaleler içerik ve biçim açısından incelendikten sonra yazarın kimliğini bilmeyen hakemlerce değerlendirilir. Dergiye makale gönderilmesi ile hakem değerlendirme sürecinin tamamlanarak yazara geri dönülmesi en çok iki ay sürecektir. Yayın önerilerinin iletisimarastirmalari@iletisimarastirmalari.com

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Dergimizin gelecek sayılarında görüş ve önerilerinizden yararlanmak, dergimizi yüksek başarı düzeyine ulaştıracak ve dergi yönetimi olarak bizleri de memnun edecektir.

 

Aile Durum Bildirim Formu tıklayınız...

Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...

Doğum Yardımı Dilekçe Örneği tıklayınız...

Gri Pasaport tıklayınız...

Personel İlişik Kesme Belgesi tıklayınız...

Kadro Talep Formu tıklayınız...

Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...

Konut Talep Formu tıklayınız...

Mal Bildirim Formu tıklayınız...

Personel Nakil Bildirimi tıklayınız...

Yeşil Pasaport tıklayınız...

Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 1 tıklayınız...

Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 2 tıklayınız...

Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu tıklayınız...

İdari Personel Mazeret (Saatlik) izin istek Formu tıklayınız...

İşçi izin Formu tıklayınız...

İzin Dönüş Dilekçesi Formu tıklayınız...

Farabi ve Erasmus Belgeleri tıklayınız...

Radyomuzun Web Sayfasına Buradan Ulaşabilirsiniz...

 

 

Radyo KTÜ 1998 yılında KTÜ rektörlüğüne bağlı çalışan bir öğrenci topluluğu olarak yayına başlamıştır ve şu anda KTÜ İletişim Fakültesine bağlı olarak 106.2 frekansından yayın hayatına devam etmektedir. Yayına ilk başladığı yıllarda oldukça kısıtlı imkanlarla zoru başaran kadro, radyomuzun bugünlere gelmesinde büyük emeğe sahip olup şimdiki daha elverişli olan imkanların alt yapısını hazırlamış ve kişiden kişiye el değiştiren bayrak yarışında bugün çalışan ekibe izlemesi gereken yolu göstermiştir. Bugün ve bundan sonra gelecek olan ekip sürekli değişen ve gelişen imkanlarla hep daha kaliteliyi sizlerle paylaşmaya devam edecektir. 

Yayıncı kadrosu tamamen öğrencilerden oluşan radyomuzda olabildiğince farklı müzik tarzı ve farklı formattaki programlarla daha geniş dinleyici kitlesini yakalanmaya çalışmaktayız. Programlar hazırlanırken hayatın her kesiminden başlıklara yer vermeye çalışılır ve gündemde olan konularla ilgili uzman kişilerle gerçekleştirilen söyleşi ve tartışma programlarıyla da daha zengin bir yayın kuşağı hazırlanmaktadır. Her sene yapılan seçmelerle aramıza katılan arkadaşlarımız hem aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın yerini doldurmakta hem de taze kan olarak radyonun geleceğini devam ettirecek kalifiye kadroyu oluşturmaktadır. Yakın zaman içersinde çalışmaları devam eden projeler tamamlandığında hem daha geniş bir dinleyici ağına ulaşmayı hem de daha profesyonel ekipmanlarla daha büyük işler başarmayı hedefliyoruz. Amacımız sadece bir öğrenci radyosu olmak değil yerel basında da söz sahibi olabilecek potansiyeli yakalamaktır. Kısaca sloganımız olan "Kentin en genç, en dinamik, en akademik radyosu!" tümcesini esas alıp yolumuza devam etmekteyiz...